Tietoa ohjelmasta

Food SystemiCity on ohjelma systeemisesti kestävien ruokainnovaatioiden yhteiskehittämiseen urbaaniin, rakennettuun ympäristöön.
Miksi

Nykyinen globaali ruokajärjestelmä on merkittävä tekijä ilmastopäästöjen, luontokadon ja sosiaalisten haasteiden taustalla maailmanlaajuisesti.

Tiede näkee yhtenä ratkaisuna siirtymän kohti paikallisempia ruokajärjestelmiä, joissa:

 • ravinteet voidaan kiertää tehokkaasti ja alkutuotannon panokset tuotetaan paikallisesti,
 • lyhyemmät etäisyydet vähentävät pilaantumisesta aiheutuvaa hävikkiä, energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä,
 • kaupunkiympäristöjä kehitetään viheralueiksi kaupunkiviljelyn ja yhteisöpuutarhojen avulla,
 • sosiaaliset siteet vahvistuvat alkutuottajien ja paikallisten kuluttajien/asukkaiden välillä,
 • yhteisöjä lujitetaan yhteisten ruoka-aktiviteettien kautta.

Lyhyesti sanottuna paikallinen ruoantuotanto, jakelu ja ravinteiden kierrätys ovat avainasemassa ruokajärjestelmän kestävyyden ja omavaraisuuden saavuttamisessa.

Mitä

Food SystemiCity -ohjelma fasilitoi:

 • Paikallisten ruokajärjestelmien luomisen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista sekä urbaanissa rakennetussa ympäristössä että linkitettynä lähimaaseutuun.
 • Potentiaalisten kumppaneiden löytämistä uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen eri teollisuusalojen, kaupungin toimijoiden, että tutkijoiden joukosta.
 • Uusien ratkaisujen ideointia, konseptointia ja yhteiskehittämistä.
 • Relevanttien edelläkävijöiden hakemista teemakohtaisiksi mentoreiksi kehittämiseen.
 • Uusien yhteiskehitettyjen ratkaisujen pilotoimista.
 • Ratkaisujen kestävyysaspektien ja liiketoimintapotentiaalin arviointia.
Kenelle

Food SystemiCity yhdistää rakennetun ympäristön sektorin yrityksiä, startup-yrityksiä, alkutuottajia, tutkimusryhmiä ja kaupungin toimijoita.

Etsimme osapuolia, joilla on osaamista ja kiinnostusta yhteiskehittää uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat ruoan ekologisemman, omavaraisemman ja sosiaalisesti nykyistä kestävämmän tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ravinnekierron kaupunkiympäristössä sekä uusin yhteyksin paikallisiin tuottajiin.

Ohjelma yhdistää seuraavia teollisuudenaloja:

    • Kiinteistö- ja rakennusalat

    • Asuminen

    • Ruuan paikallinen tuotanto, esimerkiksi kaupunkiviljely jne.

    • Alkutuotanto

    • Logistiikka

    • Paikallinen ruokajakelu

    • Paikallinen ruokaprosessointi

    • Energia

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä tai osallistu syksyn 2023 lanseeraustapahtumaan (lisätietoa ajankohdasta kesäkuussa).

Milloin

Food SystemiCity -ohjelma toteutetaan 1.2.2023 - 31.12.2025.