Toteuttajat

Food SystemiCity ohjelmaa toteuttaa yhdessä Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja VTT. Alla kuvataan kunkin päävastuulla olevat työpaketit hankkeessa.
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto vastaa Food SystemiCity -ohjelman koordinaatiosta, viestinnästä sekä työpaketista, jossa muodostetaan kytköstiimejä startupeista, (kiinteistöalan) yrityksistä ja tutkijoista, ja fasilitoidaan systeemisen tason ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin.  

Työpaketin vastuuhenkilö: Laura Forsman, Viikki Food Design Factory, Helsingin yliopisto.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto vastaa ohjelmassa työpaketista, jossa selvitetään ruokajärjestelmän kestävyysmurroksen tarjoamia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia urbaanissa rakennetussa ympäristössä. Selvityksen perusteella koostetaan tulevaisuuskartta, joka julkaistaan syksyllä 2023.  

Työpaketin vastuuhenkilö: Saija Toivonen, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia vastaa ohjelmassa työpaketista, jossa luodaan tuettu prosessi pilotoinnin toteuttamiseen.  Metropolia kokoaa yhteen tiedot ja tarjoamat erilaisista pääkaupunkiseudun kokeiluympäristöistä sekä luo, testaa ja ottaa käyttöön selkeän prosessin kullekin asiakkaalle sopivan kokeiluympäristön valintaan ja kokeilusta sopimiseen.

Työpaketin vastuuhenkilö: Timo Nykopp, puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatiokeskittymä Metropolia ammattikorkeakoulu.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa hankkeessa työpaketista, jossa kehitetään kokonaiskestävyyden arviointikehikko. Arviointityökalu auttaa kestävyysmurroksen edellyttämän muutoksen tunnistamisessa yritysten innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalin näkökulmasta. 

Työpaketin vastuuhenkilö: Susanne Heiska, tuotantojärjestelmät yksikkö, Luke.

VTT

VTT vastaa hankkeessa työpaketista, jossa kehitetään mentorointiprosessia. Mallissa siirrytään yhden mentorin mallista mentoreiden ekosysteemiin/verkostoon, ja sitä pilotoidaan Food SystemiCity -ohjelmaan osallistuvien kytköstiimien kanssa.

Työpaketin vastuuhenkilö: Mirva Lampinen, VTT