Kunniatohtorit

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan promootiossa vihitään kunniatohtoreiksi oman alansa vaikuttajia.
Professori Wolfgang Baumgärtner
Hannoverin eläinlääketieteellisen korkeakoulun (TiHo) patologian osaston johtaja

Professori Baumgärtnerin mittavalla tutkijanurallaan on ollut keskeistä neuropatologia ja neuroimmunologia, solutransplantaatiot sekä virustautien patologia koti- ja villieläimillä.

Professori Baumgärtner on aktiivisesti kehittänyt eläinlääkäripatologien ammatillista ja tieteellistä jatkokoulutusta Euroopassa. Hän on ollut keskeisesti luomassa European College of Veterinary Pathology, ECVP Diplomate -jatkokoulutusohjelmaa ja on myös johtanut tätä eurooppalaista eläinlääkäripatologien järjestöä.

Tiedekuntamme tutkijoiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä erityisesti neuropatologiassa. Hannoverin eläinlääketieteellinen korkeakoulu, TiHo, on yksi Euroopan johtavia eläinlääketieteen koulutusyksiköitä, jolla on tiiviit siteet Suomalaisiin eläinlääkäreihin.

Professori h.c. Kati Hakkarainen
Kliinisen mikrobiologian ja virologian erikoislääkäri; entinen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan koulutusjohtaja, Tampereen yliopisto

Professori Hakkarainen on tehnyt pitkän uran lääketieteen opetuksen ja pedagogiikan kehittäjänä.

Hän on kansainvälisesti arvostettu pedagogi, joka tunnetaan muun muassa ongelmalähtöisen oppimismenetelmän sekä karttuvan tiedon testin soveltamisesta lääketieteen opintoihin.

Hakkaraisella on ollut useita merkittäviä johto- ja luottamustehtäviä. Hän on toiminut muun muassa Association for Medical Education in Europe hallituksessa ja e-learning-komiteassa.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tukena Kati Hakkarainen on toiminut jo parin vuosikymmenen ajan osaamisen arvioinnin kehittämisessä. Parhaillaan hän on mukana tiedekunnan asiantuntijana Erasmus+ -hankkeessa, jossa kansainvälisessä yhteistyössä rakennetaan karttuvan tiedon testiä eurooppalaisten eläinlääketieteen koulutusyksiköiden käyttöön.

Professori emeritus Edward J. Hall
Pieneläinten sisätautien emeritus professori, Bristolin yliopisto

Professori Hallin erikoisala on pieneläinten sisätaudit erityisesti ruuansulatuskanavan taudit ja gastroenterologia.

Hänen tieteellinen tutkimuksensa on keskittynyt suolistotulehduksiin ja suoliston permeabiliteettiin.

Kansainvälisessä järjestötoiminnassa hän on ollut luomassa kansainvälisiä standardeja pieneläinten suoliston tutkimuksille koirille ja kissoilla. Hän on ollut toimittajana ja kirjoittajana useissa alan keskeisissä käsikirjoissa.

Hän on toiminut tiedekuntamme pieneläinten sisätautitutkijaryhmän innoittajan ja toiminut tiedekunnassa myös vastaväittäjänä.

Professori Dominiek Maes
Sikojen terveydenhuollon professori, eläinlääketieteellinen tiedekunta, Gentin yliopisto

Professori Maes on kansainvälisesti erittäin tunnettu sikojen sairauksiin ja terveydenhuoltoon perehtynyt eläinlääkäri.

Keskeistä hänen laajassa tieteellisessä julkaisutoiminnassaan on ollut sikojen hengitystiesairaudet, emakkojen reproduktio, sikojen salmonella ja antibioottiresistenssin kehittyminen.

Hän on aktiivinen toimija eurooppalaisen erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä ja eläinlääkäreiden jatkokoulutuksessa.

Suomessa professori Maes on luennoinut useita kertoja eläinlääkäreiden koulutuspäivillä.

Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä tiedekuntamme tutkijoiden kanssa ja toiminut useita kertoja tiedekunnassa vastaväittäjänä.

Professori Nigel P. Minton
BBSRC/EPSRC Synthetic Biology Research Centren (SBRC) ja BBSRC Carbon Recycling Networkin johtaja, soveltavan molekyylimikrobiologian professori, University of Nottingham

Professori Minton johtaa isoa synteettisen biologian tutkimusryhmää. Ryhmän tavoitteena on kehittää tautia aiheuttavien mikrobien diagnostiikkaa ja torjuntaa sekä kehittää hyötymikrobeja lääketieteellisiin tarkoituksiin. Professori Mintonilla on maailmanlaajuinen akateeminen ja teollinen yhteistyöverkosto.

Professori Minton on lähes 20 vuoden ajan tehnyt yhteistyötä eläinlääketieteellisen tiedekunnan Clostridium botulinum -tutkimusryhmän kanssa. Yhteistyötä on tehty kolmessa laajassa professori Mintonin koordinoimassa EU-hankkeessa. Professori Minton on myös ollut keskeisenä yhteistyökumppanina tiedekunnan Euroopan tutkimusneuvoston, ERC:n (European Research Council) ja Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa.