Osallistuminen
Promootioon voivat osallistua kaikki eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet ja väitelleet (sekä eläinlääketieteen että filosofian) tohtorit, joille tiedekunta on myöntänyt tutkinnon ennen aktipäivää 19.5.2023.

Ilmoittautuminen promootioon tapahtuu näiden sivujen kautta. Ilmoittautuminen avautuu tammi-helmikuussa ja viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantaina 27.3.
Tärkeät päivämäärät keväällä 2023 valmistuville

Koko väitöskirjaprosessi vie noin 6 kuukautta.

Viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous, josta ehtii valmistua promootioon pidetään 25.4.2023.

Viimeinen aineiston jättöpäivä kyseistä tiedekuntaneuvoston kokousta varten on 11.4.2023. Aineiston tulee sisältää vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan lausunnot, eli väitöstilaisuuden on oltava ennen 11.4. ja lausuntojen tulee olla ajoissa.

Jos valmistumisprosessista tai -aikataulusta on kysyttävää, ota yhteyttä Viikin jatko-opintopalveluihin viikki-phd@helsinki.fi mahdollisimman hyvissä ajoin.