Promootiosanastoa

Tutustu promootioon liittyviin termeihin.
Airuet

Yks. airut. Yliopisto-opiskelijoita, jotka toimivat yliairueen ja juhlamenojen ohjaajan apuna eri juhlallisuuksissa. Airuiden tehtäviin kuuluu vieraiden opastaminen ja kunniavartiona toimiminen. Airuen tunnistaa airutnauhasta ja ylioppilaslakista. Perinteen mukaan airut edustaa promootiossa osakuntaansa tai tiedekuntajärjestöään.

Juhlamenojen ohjaaja

Tiedekunnan professori, joka nimensä mukaisesti ohjaa juhlamenojen kulkua. Juhlamenojen ohjaaja on yksi officianteista.

Kunniatohtori

Doctor honoris causa. Tiedekunta kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia ansioituneita henkilöitä myöntämällä heille kunniatohtorin arvon. Kunniatohtorin arvo on korkein mahdollinen huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää.

Miekanhioja

Tohtoripromovendin seuralainen. Nimestään huolimatta ei joudu hiomaan miekkaa.

Miekanhiojaiset

Miekanhiojaiset pidetään promootiopäivän aattona. Hiontanesteenä käytetään Sahajärven vettä.

Officiantti

Tiedekunnan valitsema promootion suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva professori. Officiantteja ovat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Primus / prima

Promootioaktissa ensimmäisellä kunniasijalla vihittävä nuori tohtori, joka vastaa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen ja promovendien edustajana osoittaa näin heidän oppineisuutensa.

Promootioakti

1200-luvulta muotonsa saanut juhlallinen tilaisuus, jossa henkilö vihitään yliopistolliseen oppi- tai muuhun arvoonsa tunnuksineen. Perinteen mukaan vihkiminen suoritetaan latinaksi. Promootioon liittyy runsaasti symboliikkaa ja perinteisiä tapoja.

Promootiomatrikkeli

Promootiotoimikunnan toimittama matrikkeli – virallisesti myös kutsu promootioon – sisältää riemutohtoreiden, kunniatohtoreiden ja promovendien henkilötiedot. Matrikkeli on saatavilla promootioaktissa.

Promootiopäivälliset

Promootiopäivälliset järjestetään aktipäivän iltana.

Promootioretki

Promootioaktin jälkeisenä päivänä promovoidut lähtevät vapaamuotoiselle huviretkelle, joka tavallisesti suuntautuu Helsingin lähisaaristoon.

Promootiosihteeri

Yliopiston työntekijä, joka koordinoi promootion käytännönjärjestelyjä promootiotoimikunnan apuna.

Promootiotoimikunta

Vapaaehtoisista promovendeista koostuva toimikunta, joka vastaa promootion järjestämisestä.

Promootiotanssiaiset

Promootion juhlinta huipentuu promootiotanssiaisiin. Tanssiaisten ohjelmaan kuuluu muun muassa akateemisia juhlatansseja, jotka tunnetaan myös ns. vanhoina tansseina. Tansseja harjoitellaan etukäteen. Tanssiaisten jälkeen juhlakansa matkaa kulkueena öisen kaupungin läpi ja kokoontuu Senaatintorille ihailemaan nousevaa aurinkoa, jolle pidettävä puhe päättää promootion.

Promoottori

Perinteen mukaan tiedekunnan virkaiältään vanhin professori, jonka tehtävä on vihkiä tohtorit akateemiseen arvoonsa promootioaktisssa. Promoottori toimii promootiotoimikunnan puheenjohtajana ja on yksi officianteista.

Promovendi

Oppiarvoonsa vihittävä ns. nuori tohtori. Nimitystä käytetään ennen promootioaktissa tapahtuvaa vihkimistä, jonka myötä promovendeista tulee promovoituja. Nimitystä nuori tohtori käytetään erotuksena riemu- ja kunniatohtoreista.

Riemutohtori

Doctor semisaeculares. Promootioperinteessä riemutohtoreiksi kutsutaan tohtoreita, jotka vihittiin tohtoreiksi 50 vuotta aiemmin pidetyssä saman tiedekunnan promootiossa. Vuonna 1973 ei ollut eläinlääketieteen promootiota, minkä vuoksi kevään 2023 promootioon kutsutaan riemutohtoreiksi noin 50 vuotta sitten väitelleitä tohtoreita.

Ultimus / ultima

Promootioaktissa toisella kunniasijalla vihittävä nuori tohtori, joka saa vihkimyksensä viimeisenä. Ultimustohtori pitää aktissa myös puheen.

Yliairut

Tiedekunnan professori tai apulaisprofessori, joka toimii airuiden johtajana ja ohjaa juhlamenoja juhlamenojen ohjaajan rinnalla. Yliairut on yksi officianteista.