Yhteystiedot
Tältä sivulta löydät promootiotoimikunnan kokoonpanon ja tiedon, miten voit ottaa yhteyttä promootion järjestäjiin.
Promootiosihteeri

Onko pukuni sopiva promootioon? Entä millainen kampaus olisi paras? Miten tohtorinmiekka kiinnitetään? Näissä – ja kaikissa promootioon liittyvissä kysymyksissä – voit olla yhteydessä promootiosihteeriin.

Promootiosihteerinä toimii Kaisa Tiainen.
Tavoitat hänet parhaiten sähköpostilla el-promootio@helsinki.fi.

Promootiotoimikunta

Officiantit

Promoottori
Professori Antti Sukura

 

Juhlamenojen ohjaaja
Professori Mari Heinonen

 

Yliairut
Apulaisprofessori Anna Mykkänen

 

Toimikunnan muut jäsenet

Miia Kontturi
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto

Paula Kurittu
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Tarja Pääkkönen
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto

Pernilla Syrjä
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto

Marie Verkola
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Sanna Viitanen
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto