Promootio

Promootio on kolmipäiväinen, akateemisen maailman hienoin juhla, jossa tohtorit pääsevät juhlimaan suorittamiaan tutkintoja. Ainoastaan promootioon osallistumalla he myös saavat tiedekunnalta oikeuden käyttää akateemisen arvonsa merkkejä – tohtorinhattua ja tohtorinmiekkaa.
Promootiolla on pitkät perinteet

Vuonna 2023 pidettävä promootio on järjestyksessä viides eläinlääketieteellisen alan promootio Suomessa. Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen tohtoripromootio vuon­na 1965. Toinen promootio oli vuonna 1995, minä vuonna korkeakoulu liitettiin osaksi Helsingin yliopis­toa ja siitä tuli eläinlääketieteellinen tiedekunta. Kolmas eläinlääketieteen tohtoreiden promootio pidettiin vuonna 2008 ja neljäs vuonna 2015.

Promootioperinne Helsingin yliopistossa on pitkä, ensimmäinen promootio järjestettiin jo vuonna 1643. Promootiossa juhlitaan tieteellisiä saavutuksia, mutta se on myös kansallinen juhla. Eläinlää­ke­tieteellisen tiedekunnan promootiossa ei pro­movoida maistereita, kuten useissa muissa tiedekunnissa, sillä perustutkinnon jälkeen valmistuvat ovat lisensiaatteja, eikä lisensiaatteja promovoida.

Promootio on yliopistollisen opiskelun juhlava päätös. Kevään 2023 promootioon voivat osallistua kaikki eläinlääketieteellisestä väitelleet, joiden tutkinto on hyväksytty viimeistään tiedekuntaneuvoston kokouksessa 25.4.2023.

Promovendit osallistuvat promootioon pääsääntöisesti puolisonsa tai muun seuralaisen kanssa. Seu­­ra­laista kutsutaan promootiokielellä miekanhiojaksi. Hän on promovendin daami/kavaljeeri päivällisillä ja osallistuu myös muihin juhlalli­suuk­siin. Promootioon voi osallistua myös ilman seuralaista (solo). Promootioon osallistumisessa on kak­si mahdollisuutta: voi joko osallistua kaikkiin tilaisuuksiin tai ainoastaan aktiin ja aktiharjoituksiin.

Promootioon voi osallistua myös poissaolevana (absens), jolloin promovendi saa nimensä ja tieton­sa promootiomatrikkeliin sekä oikeuden käyttää tohtorinarvonsa mukaisia akateemisia arvomerkkejä – tohtorinhattua ja -miekkaa – ilman, että on henkilökohtaisesti paikalla promootiossa. 

Pro­mootiotoimikunta toimittaa promootiossa sekä läsnä- että poissaolevina tohtoreksi vihittävistä matrikkelin, jota varten täytetään ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietolomake.

Kevään 2023 promootion teema on Communis salus Communis sanitas (yhteinen terveys, yhteinen hyvinvointi).