Täpläverkkoperhosen mikrobiomi vaihtelee suuresti

Perhosten suoliston mikrobikannoissa voi olla paljon eroja. Vaihtelun syyt ovat moninaisemmat kuin aikaisemmin on oletettu.

Muiden eläinten lailla myös hyönteisillä elää suolistossa mikrobeja. Mikrobien vaikutus hyönteisen elämään voi olla niin hyödyllistä kuin haitallistakin. Ne voivat muun muassa muokata hyönteisen lisääntymistä, auttaa ravinnon sulatuksessa ja hajottaa haitallisia aineita. Suoliston mikrobikanta, mikrobiomi, vaihtelee niin eri lajien kuin samaa lajia olevien yksilöiden välillä. Erityisesti perhosilla vaihtelu on suurta. Vaihtelun syyt luonnon populaatioissa ovat huonosti tunnettuja, ja siksi täpläverkkoperhosten (Melitae cinxia) suolistoista kerättiin näytteitä mikrobiomin tutkimiseksi.

Tutkimuksessa kerättiin täpläverkkoperhosen toukkia eri puolilta Ahvenanmaata samalta ajalta ja myös toukkien ravintokasveista otettiin keräyspaikoilta näytteet. Näytteistä selvitettiin toukkien mikrobiomin koostumus ja ravintokasvin yhteys siihen.

Tulokset osoittivat suurta vaihtelua toukkien välillä. Jopa samalla kasviyksilöllä ruokailleilla ja todennäköisesti toisilleen sukua olleilla toukilla oli eroja. Tutkimuksessa mitatut tekijät eivät näyttäneet vaikuttavan mikrobiomin rakenteeseen, mutta tietyillä mikrobiryhmillä oli yhteys perhosen sukupuolen, parasitoiditartunnan sekä ravintokasvin mikrobien ja kemikaalikoostumuksen kanssa. Tulokset haastavat aikaisemman oletuksen, että ravintokasvi ja sen mikrobit olisivat merkittävin tekijä perhosentoukkien mikrobiomi muodostumisessa.

Alkuperäinen julkaisu englanniksi