Haku syyskartoitukseen 2022 on auki 10.4. saakka

Täpläverkkoperhosen ja ratamonhaituhärmän syyskartoitus järjestetään 3.9. – 17.9.2022. Töihin palkataan noin 18 kartoittajaa ja 18 harjoittelijaa. Kartoittajiksi haetaan aiemmin kartoituksiimme osallistuneita. Harjoittelijaksi voi hakea kandi- tai maisterivaiheen opiskelija, jolla ei ole aiempaa kokemusta kartoituksistamme. Puolella valituista on oltava mahdollisuus oman auton käyttöön. Soveltuva työkokemus ja harrastuneisuus sekä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Metapopulaatiotutkimus on nostanut Ahvenanmaan kedot yhdeksi maailman tunnetuimmista ekologian tutkimuskohteista. Heinäratamon, täpläverkkoperhosen sekä härmäsienen ympärille rakentunut tutkimusohjelma on tuottanut tieteellisiä läpimurtoja niin geenien vaikutuksista lajien selviytymiseen pirstoutuneissa elinympäristöissä kuin myös mekanismeista, jotka pitävät luonnontaudit kurissa. Tällä hetkellä Marjo Saastamoisen ja Anna-Liisa Laineen tutkimusryhmissä työskentelee yli kaksikymmentä tutkijaa selvittäen kuinka ekologinen ja evolutiivinen dynamiikka yhdessä ohjaavat lajien selviytymistä ympäristönmuutosten paineiden alla. Tutkimus pohjautuu vuosittain syyskuussa kerättyyn kartoitusaineistoon näiden lajien levinneisyydestä Ahvenanmaalla.

Palkka maksetaan palkkiona, kartoittajille 12,48€ /h ja harjoittelijoille 8,39€ /h sekä lomakorvaus 9%. Lisäksi harjoittelijat voivat saada työstä opintopisteitä (BIO-014, Tutkimuksen avustaminen). Myös Helsingin yliopiston ulkopuolisten opiskelijoiden on mahdollista hakea harjoittelupaikkaa ja saada harjoittelutodistus. Harjoittelijoille tarjoutuu mahdollisuus tutustua tutkimuksen taustoihin ja itse tutkijoihin sekä ennen kartoitusta, että kartoituksen jälkeen järjestettävillä luennoilla. Kartoituksen aikana viikoittaisia työtunteja kertyy huomattavasti normaalia toimistotyöaikaa enemmän. Oman auton käytöstä työssä korvataan 46 snt/km. Työnantaja järjestää matkat ja majoituksen Ahvenanmaalla. Lisäksi työhön valituilla on mahdollisuus ottaa maksutta puutiaisaivokuumerokotus.

Mikäli olet kiinnostunut työstä, täytä hakemus 10.4. klo 23:59 mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/116733/lomakkeet.html

Tieto valinnoista ilmoitetaan viimeistään toukokuun alussa.

Taustatietoa tutkimuksesta ja työstä:

Täpläverkkoperhosen syyskartoitukset on järjestetty vuodesta 1993 ja härmäkartoitus vuodesta 2001 alkaen. Syksyllä käydään läpi merkittävä osa Ahvenanmaan kuivista kedoista (n. 4000 kpl), joilla täpläverkkoperhosta tai härmää voi esiintyä. Työtä tehdään pääasiassa pareittain ja laikkujen välillä liikutaan autolla ja kävellen. Työskentely tapahtuu ulkona säässä kuin säässä. Kartoituksen yhteydessä pääsee tutustumaan mielenkiintoisiin paikkoihin, joihin tavallinen turisti ei eksy, ja myös paikallisten kanssa pääsee toisinaan hieman jutustelemaan. Työ vaatii tarkkaavaisuutta, järjestelmällisyyttä ja maastokelpoisuutta, mutta kummempia erätaitoja ei edellytetä. Suurin osa kedoista sijaitsee kulttuuriympäristöissä, joten yleensä liikutaan pihapiireissä sekä tien- tai pellonreunoilla.

Perhoskartoituksesta voi kysyä lisätietoja Suvi Ikoselta (suvi.ikonen at helsinki.fi) ja härmäkartoituksesta Krista Ravealalta (krista.raveala at helsinki.fi).