Eristäytyneet populaatiot kärsivät taudeista eniten

Erilaisten tautien haittavaikutuksia maanviljelykselle ja ihmisille on selvitetty lukuisissa tutkimuksissa. Sen sijaan tautien seuraukset villien eliöiden populaatioihin on huomattavasti heikommin tunnettu aihe. Suora näyttö vaikutuksista villeihin populaatioihin on niukkaa ja osin ristiriitaista. Anna-Liisa Laineen johtamassa tutkimuksessa asiaa selvitettiin heinäratamon avulla. Tutkimusaineisto kerättiin tämän monivuotisen kasvin noin 4000:sta populaatiosta useiden vuosien ajalta.

Sienitaudin todettiin heikentävän heinäratamon populaatioiden kasvua, erityisesti silloin kun ne olivat eristäytyneitä muista populaatioista. Todennäköisesti sairastuneet kasvit kuolivat terveitä herkemmin muiden ympäristötekijöiden seurauksena. Laboratoriossa tehdyssä kokeessa eristäytyneistä populaatioista kotoisin olevat kasvit olivat taudille herkempiä. Sen sijaan toisiin populaatioihin kytköksissä olevien populaatioiden kasvit olivat taudin sietoon liittyviltä ominaisuuksiltaan monimuotoisempia ja keskimäärin vastustuskyisempiä.

Eristäytyneiden populaatioiden perinnöllinen monimuotoisuus vähenee, kun ne eivät saa geenivirtaa toisista populaatioista. Tämä heikentää vastustus- ja sietokykyä taudeille. Elinympäristöjen pirstoutuminen lisää populaatioiden eristäytyneisyyttä, ja siten niiden alttiutta taudeille ja tautien vaikutuksille.

Alkuperäisen Nature Communications –lehdessä julkaistun artikkelin voi lukea täältä.