Helsingin yliopiston urapalvelujen puoleen voit kääntyä aina ensimmäisestä opintovuodesta lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen. Oma polku työllistymiseen rakentuu opintojen aikana. Urapalvelut tarjoaa opiskelijoille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta. Urapalvelut on mukana toteuttamassa työelämään orientoivia opintoja, mentorointia ja projektityökursseja. Urapalveluista saat tietoa työelämän tarjoamista mahdollisuuksista. Vuoden 2014 aikana yksikkö julkaisi yli 3000 työnantajan työ- ja harjoittelupaikkaa sekä pro gradu -toimeksiantoa.