Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanisteilla on keskeinen merkitys perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös esim. talouden ja tekniikan maailmassa.