2018 vuoden valinnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2018-2019 seuraavat 60 op opintokokonaisuudet

  • erilliset erityisopettajan opinnot suomen kielellä
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suomen ja ruotsin kielellä
  • opettajan pedagogiset opinnot suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tiedekunnan omilta sivuilta on saatavana lisätietoa opettajan ammatista ja työstä sekä muodollisista kelpoisuusvaatimuksista.

Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai hakumenettelystä, voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluun.