Alemmat korkeakoulututkinnot

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraavat alemmat korkeakoulututkinnot:

Koulutusala Tutkinto
Eläinlääketieteen koulutusala Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto
Humanistinen koulutusala Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Kasvatustieteellinen koulutusala ja opettajankoulutus Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto
Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto
Lääketieteiden ja farmasian koulutusala Farmaseutin tutkinto
Maatalous-metsätieteellinen koulutusala Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto
Oikeustieteellinen koulutusala Oikeusnotaarin tutkinto
Psykologian koulutusala Psykologian kandidaatin tutkinto
Teologian koulutusala Teologian kandidaatin tutkinto
Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto

Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen 3 lukuvuodessa. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtava koulutus antaa opiskelijalle

  • tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemuksen sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
  • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
  • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen
  • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä
  • riittävän viestintä- ja kielitaidon.

Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Suurin osa Helsingin yliopiston opiskelijoista suorittaa alemman korkeakoulututkinnon osana koulutusta, joka johtaa sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Luettelon tällaisista koulutuksista löydät sivulta Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset.

Helsingin yliopistossa on myös koulutuksia, jotka johtavat pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon. Luettelon tällaisista koulutuksista löydät sivulta Alempaan korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset.