Valintayhteistyöt

Osa Helsingin yliopiston hakukohteista on mukana yliopistojen välisissä valintayhteistöissä. Valintayhteistyö tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella tai valinnassa käytettävällä kurssilla useampaan opiskelupaikkaan eri yliopistoissa. Valintakoe- tai kurssisuorituksesi otetaan huomioon niissä valintayhteistyön hakukohteissa, joihin olet hakenut.

Joissain valintayhteistöissä eri hakukohteiden valintaperusteet ovat täysin samat, kun taas joissain valintayhteistöissä valintaperusteissa on eroja hakukohteiden välillä. Tarkista kunkin hakukohteen valintaperusteet Opintopolku.fi-palvelusta.

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto:

 • Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tampereen yliopisto:

 • Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto:

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Biologian valintayhteistyön verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto:

 • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto:

 • Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Turun yliopisto:

 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)
 • Päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti (3 v)
 • Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, proviisori (2 v)

Åbo Akademi:

 • Farmasian koulutusohjelma, farmaseutti (3 vuotta)
 • Farmasian koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3v + 2v)
 • Farmasian maisteriohjelma, proviisori (2 vuotta)

Kasvatusalan valintayhteistyön verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

Kasvatustieteen kandiohjelma, päähaku

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)
 • Allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Kasvatustieteet, avoimen väylä

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen maisteriohjelma, maisterihaku

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

 

Jyväskylän yliopisto:

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto:

 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi
 • Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto:

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2 v)

Tampereen yliopisto:

 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Turun yliopisto:

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri, Turku

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen maisteri, Turku

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Kasvatustieteen kandidaatti, Rauma

 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri, Rauma

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen maisteri, Rauma

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Åbo Akademi:

 • Speciallärare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedaogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Klasslärare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)

Valintakoeyhteistyön verkko-osoite päivitetään viimeistään 31.11.2020

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
 • Päähaku, logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedia, (hakukohteen tarkempi nimi päivitetään myöhemmin)

Jyväskylän yliopisto:

 • Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Tampereen yliopisto:

 • Psykologian koulutus, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto:

 • Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto

 • Psykologian koulutusohjelma (hakukohteen tarkempi nimi päivitetään myöhemmin)
 • Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivut

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin. Hakurajaus ei koske eläinlääketieteen hakukohdetta eli hakija voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen.

Sama valintakoe on käytössä seuraavissa hakukohteissa:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Lääketiede, Kuopio, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Hammaslääketiede, Kuopio, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Oulun yliopisto:

 • Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6v)
 • Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)

Tampereen yliopisto:

 • Lääketieteen lisensiaatin koulutus, Lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Turun yliopisto:

 • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Sama valintakoe on käytössä seuraavissa hakukohteissa:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto:

 • Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Turun yliopisto:

 • Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto:

 • Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Turun yliopisto:

 • Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto:

 • Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto:

 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Tampereen yliopisto:

 • Sosiaalityön koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto:

 • Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Voit hakea kurssivalinnassa samalla kurssilla seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tampereen yliopisto:

 • Yhteiskuntatutkimuksen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

 

Huomioithan, että kurssin suorittamisen lisäksi valintaprosessiin kuuluu kussakin yliopistossa erikseen suoritettava näyttökoe tai valintahaastattelu, joihin kutsutaan erikseen.

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto:

 • Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto:

 • Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tampereen yliopisto:

 • Tietojenkäsittelytieteiden koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto:

 • Tietojenkäsittelytieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo Akademi:

 • Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3+2 vuotta)