Tulevaisuuden rauhantekijöitä koulutetaan Suomessa

Polina haluaa työskennellä rauhantyön parissa

Tulevaisuuden suunta oli kirkkaana Polina Zyaparovalle hänen hakiessaan yliopistoon opiskelemaan. Päätös hakea Helsingin yliopistoon syntyi halusta kehittää omaa osaamista rauhansolmimisen huippumaassa.  

Polina Zyaparovalla on mielessään selkeä tavoite: ”Haluan työskennellä rauhantyön ja konfliktien ehkäisemisen parissa ja löytää tapoja, joilla rauhaa rakennetaan menestyksekkäästi.”

Venäjällä varttuneelle Polinalle oli tärkeää paitsi Helsingin yliopiston arvostus myös Suomen maine yhtenä maailman johtavista rauhanvälitysmaista. Kansainväliselle opiskelijalle oli luonnollista pohtia valintaa myös näistä näkökulmista.

”Tiesin, että täällä hankittu osaaminen auttaisi minua paljon tulevaisuudessa”, Polina kertoo.

Monimutkaisten rauhanprosessien juurilla  

Polina opiskelee kansainvälisessä maisteriohjelmassa Religion, Conflict and Dialogue, joka on nykyisin osa International Encounters –ohjelmaa. Monitieteinen ohjelma tutkii uskontoa ja konflikteja eri näkökulmista. Sen kautta Polina on oppinut hahmottamaan rauhantyön kokonaisvaltaisena prosessina, joka ei pääty rauhansopimuksen solmimiseen.  

“Usein ajatellaan, että konflikti ratkaistaan vain allekirjoittamalla rauhansopimus”, Polina sanoo. ”Sen jälkeen täytyy kuitenkin huomioida koko konfliktin jälkeinen prosessi: eheyttäminen, traumojen käsittely ja osapuolten välinen sovittelu.”

Polina näkee opintojen antavan hänelle paitsi käytännön osaamista rauhantyöstä ja konfliktien ehkäisyssä, myös kykyä tulkita maailmaa laajemmin. Näitä työkaluja tarvitaan nykypäivänä entistä enemmän.

”Ohjelma auttaa tulkitsemaan maailman tapahtumia. Se opettaa kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä, asettumaan toisen ihmisen asemaan ja ymmärtämään hänen näkökulmaansa.”

Opiskelijayhteisö kansainvälisen opiskelijan tukena

Polina kokee tärkeäksi yliopiston kansainvälisen ilmapiirin sekä laadukasta ja henkilökohtaista ohjausta antavat professorit. Kansainvälinen opiskelijayhteisö on antanut tukea uuteen maahan muuttaessa ja rikastanut omaa ajattelua monella tapaa.  

”Opintojen aikana pääsee vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa, kuulemaan erilaisia näkökulmia ja keskustelemaan asioista kansainvälisessä ympäristössä”, Polina kertoo. ”Kun sitten työelämässä kohtaa näitä samoja tilanteita, on paljon valmiimpi.”

Helsingin yliopiston opintojen vahvuutena on myös monitieteisyys, joka on lisännyt ymmärrystä rauhantyöhön vaikuttavista elementeistä. ”Olen oppinut paljon esimerkiksi kansainvälisestä laista, humanitaarisesta oikeudesta ja kehitysmaista. Kun valmistun, minulla on kokonaisvaltainen kuva näistä asioista. Kaikki on kuitenkin yhteydessä toisiinsa.”

Hae Hel­sin­gin yli­opis­toon

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista monitieteisistä yliopistoista. Opetuksemme perustuu kansainvälisessä ympäristössä tehtävään tutkimukseen. Yhdessä etsimme ratkaisuja meitä kaikkia koskeviin ongelmiin, sillä uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi.

Helsingin yliopiston koulutustarjonnasta löydät kansainvälisen maisteriohjelman Intercultural Encounters. Kyseiselle maisteriohjelmalle hyvän pohjan voit saada esimerkiksi lukemalla Helsingin yliopiston kandiohjelmissa teologiaa, humanistisia- ja valtiotieteellisiä aineita.

Tutustu kaikkiin kiinnostaviin ja monipuolisiin ohjelmiimme koulutustarjonnassa.

Tulevaisuuden rauhantekijöitä koulutetaan Suomessa

Polina Zyaparova haluaa työskennellä rauhantyön ja konfliktien ehkäisemisen parissa. Päätös hakea Helsingin yliopistoon syntyi halusta kehittää omaa osaamista arvostetussa yliopistossa rauhansolmimisen huippumaassa.