Tulevaisuuden kaupunki rakentuu arvoille

Jalmari verkkosivu

Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun opiskelu Helsingin yliopistossa on antanut Jalmari Sarlalle näkökulmia kaupunkisuunnitteluun ja tulevaisuuden kaupunkien rakentamiseen. Opinnot ovat auttaneet häntä ymmärtämään maailman monimutkaisuutta.

Kaupunkisuunnittelu on paljon pinnalla niin mediassa kuin arkipäiväisissä keskusteluissa. Kaupunkitutkimuksen opinnot ovat avanneet silmiä keskustelulle ja opettaneet arvioimaan sitä kriittisesti.

“Olen ymmärtänyt, että erilaiset käsitteet, joita tällaisessa keskustelussa käytetään, kuten tiivistäminen, luonnon monimuotoisuus tai urbanismi eivät ole niin yksiselitteisiä kuin voisi ajatella”, Jalmari sanoo. “Jotta ilmiöitä voisi ymmärtää, pitää käsitteitä arvioida kriittisesti.”

Kaupunkisuunnittelu on Jalmarin mukaan aina poliittista. Toimivan kaupungin suunnitteluun tarvitaan tutkittua tietoa ja asiantuntijuutta. Tutkimuksen avulla voidaan ymmärtää kaupunkisuunnittelun vaikutuksia ihmisten elämään.

“Haluan ymmärtää monimutkaisuutta näissä aihepiireissä. Suunnittelu on aina jollain tavalla poliittista. Siinä tehdään aina valintoja, jotka pitää perustella jotenkin. Hyvä kaupunkisuunnittelu perustuu tutkittuun tietoon.”

Monitieteisyys rikastuttaa ajattelua

Helsingin yliopistoon Jalmari haki yliopiston hyvän maineen ja korkealuokkaisen opetuksen houkuttelemana.

“Täällä on älyttömän asiantuntevia luennoitsijoita. On ollut tosi hienoa päästä kuuntelemaan heidän pointtejaan aika intiimeissäkin tilanteissa massaluentojen ulkopuolella. Opiskelijat pystyvät aidosti vuorovaikuttamaan luennoitsijoiden kanssa ja saamaan heiltä käytännönläheistä tietoa.”

Niin opiskelijoiden kuin opettajienkin erilaiset taustat tuovat kokonaisuuteen rikkautta.

“Opintojeni vahvuus on niiden monipuolisuus ja monitieteisyys, ja se että eri alojen professorit ja eri aloilta tulevat opiskelijat tuodaan yhteen keskustelemaan näistä aiheista. Se pakottaa kaikki osapuolet arvioimaan kriittisesti myös omaa toimintaansa. Meidän opiskelijaporukalla on tiivis yhteishenki ja ollaan ystävystytty tosi nopeasti. Sitä luo se, että olemme kaikki todella kiinnostuneita tästä aihepiiristä.”

Oikeat valinnat vaativat oikeaa tietoa 

Politiikasta puhuttaessa on aina kyse arvoista. Opinnot ovat paitsi avanneet kaupunkisuunnittelun maailmaa, myös auttaneet ymmärtämään omia arvoja. Jalmarille tärkeimmät arvot kaupunkisuunnittelussa ovat ihmiskeskeisyys, tasa-arvo ja ympäristöystävällisyys.

“Kaupunkeja pitää suunnitella sekä luonnon että ihmisten ehdoilla niin, että pystymme vastaamaan ilmastonmuutokseen ja etteivät jotkut ihmiset putoa kelkasta ja ajaudu köyhyyteen. Kaupungin pitää olla avoin, kiinnostava ja toimiva ympäristö kaikille. ”

Tulevaisuudessa Jalmari näkee itsensä vaikuttamassa kaupunkisuunnitteluun tavalla tai toisella.

“Täällä opiskellessa on tajunnut, miten laaja koko kaupunkiala on, eikä voi olla varma minkä tyyppisessä roolissa siinä itse on joskus tulevaisuudessa. On tullut selväksi, ettei koskaan voi päästä niiden vaikeiden kysymysten ulkopuolelle. Kaikessa tekemisessä pitää tehdä jonkinlaisia valintoja.”                                     

Hae Helsingin yliopistoon

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista monitieteisistä yliopistoista. Opetuksemme perustuu kansainvälisessä ympäristössä tehtävään tutkimukseen. Yhdessä etsimme ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, sillä uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi.

Helsingin yliopistossa voit opiskella kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa. Kyseiselle maisteriohjelmalle hyvän pohjan voit saada esimerkiksi lukemalla ekologiaa, historiaa, kulttuurintutkimusta, maantiedettä, sosiaalitieteitä tai vaikkapa taloustieteitä. 

Tutustu kaikkiin kiinnostaviin ja monipuolisiin ohjelmiimme koulutustarjonnassa.

Tulevaisuuden kaupunki rakentuu arvoille