Tervetuloa opiskelemaan erillisiä erityisopettajan opintoja Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan!

Kun olet päättänyt, otatko opiskelupaikan vastaan, ilmoita päätöksestäsi yliopistolle. Ilmoita päätöksestäsi myös siinä tapauksessa, että päätät olla ottamatta opiskelupaikkaa vastaan. Näin yliopisto voi tarjota opiskelupaikkaa jollekin muulle.

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ilmoita päätöksestäsi Opintopolku.fi-sivuston Oma Opintopolku -palvelua käyttäen. Palveluun kirjautuaksesi tarvitset suomalaiset verkkopankkitunnukset, suomalaisen mobiilivarmenteen tai suomalaisen sähköisen henkilökortin. (Jos sinulla ei ole mitään näistä, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin.)

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan päätöksestäsi. Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle kyseisen viestin 24 tunnin kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta.

Huomioi, että ilmoituksesi on sitova. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, et voi enää peruuttaa ilmoitusta etkä muuttaa ilmoituksen sisältöä.

 

Osa hakijoista hyväksytään ehdollisesti. Jos olet hakuvaiheessa toimittanut vaadituista hakudokumenteista epävirallisia valokopioita, sinulta edellytetään virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden toimittamista hyväksymiskirjeessäsi mainituista dokumenteista, jotta opiskelupaikkasi voidaan vahvistaa.

Jos sinua ei pyydetä hyväksymiskirjeessä toimittamaan liitteitä, sinun ei tarvitse toimittaa mitään dokumentteja. Huomaathan kuitenkin, että sinun tulee silti ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Jos sinulta edellytetään sähköpostitse lähetetyssä hyväksymiskirjeessä dokumenttien toimittamista, toimita ne ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyjä dokumentteja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Mahdollisia toimitettavia dokumentteja ovat:

 1. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio hakuperusteena olleen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta tai Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastamispäätöksestä
 2. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio dokumentista, josta käy ilmi erityispedagogiikan tai erityisopetuksen yliopistollinen perusopintojen opintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen päivämäärä. Dokumentti voi olla virallinen opintosuoritusote, erillinen todistus tai tutkintotodistus
 3. Työtodistukset

Huomioi, että virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita tarvitaan vain, jos Helsingin yliopiston hakijapalvelut ei ole voinut todentaa kyseisen tutkinnon tai opintojen suorittamista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä. Tutkinnolla tarkoitetaan ylempää korkeakoulututkintoa tai peruskoulun luokanopettajan tutkintoa (EO- ja ELO-ryhmät) tai lastentarhanopettajan tai kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa (VEO-ryhmä).

Työtodistuksista virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tarvitaan aina. Kaikkien työ-, virka- tai palvelussuhdetodistusten tulee olla allekirjoitettu. Virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen todistuksesta saat suomalaiselta julkiselta notaarilta. Voit myös vaihtoehtoisesti tulla näyttämään todistusta Hakijapalveluihin tai halutessasi toimittaa alkuperäisen todistuksen. Huomioithan kuitenkin, että emme palauta alkuperäisiä todistuksia, joten ethän lähetä meille todistusta, jonka haluat säilyttää. Jos sinulla on enemmän opettajakokemusta kuin vaadittu 18 kuukautta (=kaksi lukuvuotta), sinun tarvitsee toimittaa vain sen verran työtodistuksia, että niistä ilmenee tämä vaadittu 18 kuukaitta opettajakokemusta.

Virallisesti oikeaksi todistetuista kopioista tarkastetaan, että hakuvaiheessa antamasi tiedot pitävät paikkansa.

Vi­ral­li­nen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen ja lail­lis­ta­mi­nen

Kaikkien hakijapalveluihin toimitettavien kelpoisuutta opintoihin todentavien dokumenttien kopioiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita.

Ni­men muut­tu­mi­sen osoit­ta­mi­nen

Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

 • ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
 • aluehallintoviraston (tai lääninhallituksen) päätös nimesi muuttamisesta
 • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat maistraatista.

Näin toimitat vaaditut dokumentit

Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot dokumenteista voi lähettää postitse osoitteeseen ”Helsingin yliopisto, Hakijapalvelut, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto”.

Voit myös toimittaa dokumentit suoraan hakijapalveluiden postilaatikkoon, joka sijaitsee Helsingin yliopiston Metsätalon seinässä osoitteessa Unioninkatu 40, (Unioninkadun ja Yrjö Koskisen kadun risteyksessä).

Merkitse kuoreen: ”Erillisten erityisopettajan opintojen asiakirjat”.

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopistolla vallitsee poikkeustila, eikä asiakirjoja voi tulla näyttämään henkilökohtaisesti.

 

 

Voidaksesi suorittaa erillisiä erityisopettajan opintoja tarvitset voimassaolevan käyttövaltuutuksen (käyttäjätunnus) Helsingin yliopiston tietojärjestelmiin. Käyttäjätunnusta tarvitaan yliopiston tiloissa oleville koneille kirjauduttaessa ja esimerkiksi kurssi- ja tentti-ilmoittautumisissa sekä opintosuoritusten seuraamisessa (WebOodi-sovellus). Valtaosa opiskeluun ja opintoihin liittyvästä tiedotuksesta on keskitetty Opiskelijan ohjeisiin Guide-sivustolle ja kaikki opintoja koskeva viestitys hoidetaan sähköpostitse opiskelijan helsinki.fi -osoitteeseen. Tästä syystä kaikkien opiskelijoiden on hyvä aktivoida kyseinen sähköpostiosoite käyttöön.

Kun olet ilmoittanut ottavasi opiskelupaikan vastaan ja toimittanut ilmoittautumisasiakirjat annettuun määräaikaan mennessä, rekisteröidään opinto-oikeutesi Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään Oodiin.

Voit aktivoida käyttölupasi vasta 1.8.2020 jälkeen.

Aktivointi:

 1. Kokeile käyttää Käyttäjätunnuksen aktivointi -verkkotyökalua. Katso ohjeet tästä, työkalun käyttöön tarvitaan sekä suomalainen henkilötunnus että verkkopankkitunnukset, tai mobiilivarmenne tai poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti.
 2. Jos aktivointi ei onnistu verkkotyökalulla, ota yhteys yliopiston helpdeskiin.

Tutustu myös tietotekniikkakeskuksen uuden opiskelijan Kun aloitat opiskelun -oppaaseen.

Erillisten erityisopettajan opintojen opinto-oikeus on määräaikainen ja maksuton. Oikeus on voimassa kaksi (2) vuotta, 2020 hyväksytyillä 1.8.2020–31.7.2022. Myönnetty opinto-oikeus koskee vain erillisiä erityisopettajan opintoja. Opiskelijalla ei ole tällä erillisoikeudella oikeutta suorittaa muita opintoja Helsingin yliopistossa.

Erillisten erityisopettajan opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, joista 20 opintopistettä hyväksiluetaan hakuedellytyksenä olleen erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden perusteella.  Suoritettavaksi jää näin ollen 40 opintopistettä.

Opiskelijaneuvonta tarjoaa seuraavia palveluja opiskelijaneuvonnan palvelupisteillä:

 • Lukuvuosi-ilmoittautumiset, nimen- ja osoitteenmuutokset
 • Viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset sekä tietoa erilaisista opiskelija-etuuksista
 • Tietoa yliopistoon kirjoittautumisesta sekä opinto-oikeuksista

Lähipalvelupisteet ovat erikoistuneet yhteen tai useampaan tiedekuntaan ja tarjoavat tiedekunnan tutkintoihin ja opintoihin liittyvää ohjausta.

Siltavuoren opiskelijapalvelu, kasvatustieteellinen tie­de­kun­ta

Opintotukikysymyksissä tulee kääntyä suoraan KELA:n puoleen. Lisätietoja opiskelun tukiasioihin liittyen löydät myös työvoimaviranomaisten sivuilta (työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu) ja Työllisyyysrahaston sivuilta (aikuiskoulutustuki).

Erillisiä erityisopettajan opintoja lukuvuonna 2020–2021 suorittavat opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Voit tiedustella opiskelijaeduista tarkemmin opiskelijaneuvonnasta.

Erikeepperi Ry on vuonna 2004 perustettu erityispedagogiikan ainejärjestö, joka toivottaa myös erityisopettajan opintojen erillisopiskelijat tervetulleeksi jäsenikseen. Löydät lisätietoa ainejärjestön toiminnasta ja jäseneksi ilmoittautumisesta järjestön internetsivuilta.