Teologiset opinnot

Kiinnostaako sinua tutkia monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan?

Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot Avoimessa yliopistossa
Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen kaikki kurssit soveltuvat hyvin abeille. Niistä jokainen on oma kokonaisuutensa, joten mistä vain voi aloittaa. Perusopintoja voi suorittaa joko verkossa tai luento-opetuksessa.