Täydennyskoulutus

Kuva revontulista öisellä taivaalla, joita ihminen katselee

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut on nimeltään HY+. Se on Helsingin yliopiston rahastojen omistama, täydennyskoulutukseen, jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin kehittämisratkaisuihin erikoistunut yhtiö.

HY+:n palveluissa tuore tutkimustieto toimii pohjana käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille, joiden avulla kehitetään sekä yksilöitä että organisaatioita. Lisäksi HY+ vastaa Helsingin yliopiston koulutusviennin koordinoinnista.

HY+:n koulutuksissa käsitellään muun muassa, miten ja millä välineillä viestistä saa vakuuttavan ja vaikuttavan sekä miten asiantuntija voi hallita henkilöbrändiään tai oppia myymään osaamistaan. Pääaiheita ovat digitaalisuuden mahdollisuudet, myynti, sosiaalinen media ja viestintä.

HY+:n koulutuksissa painottuu opetusalan kehittäminen ja keskitytään muun muassa tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen ja digitalisaatioon, pedagogiseen osaamiseen ja aineenhallinnan kehittämiseen, monikulttuurisuuteen sekä oppilaitosjohtamiseen. HY+:n kokemus opetusalan kouluttajana on pitkä ja yhteistyötä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa tehdään tiiviisti.

HY+ yhdistää Helsingin yliopiston ajankohtaisen tutkimustiedon käytännön työelämään ja auttaa yrityksiä, organisaatioita ja työyhteisöjä kohti parempaa tulosta, kilpailukykyä ja hyvinvoivaa henkilöstöä jatkuvan oppimisen ratkaisujen avulla. Yrityksille ja organisaatioille räätälöitävien kehittämisratkaisujen sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

HY+ tarjoaa asiakaskohtaisia eli räätälöityjä koulutus- ja kehittämisratkaisuja julkissektorin organisaatioille. Kuntasektorin kehittäjänä ja yhteistyökumppanina HY+ on laajalti tunnettu, ja kysyttyjä teemoja ovat muun muassa kuntaorganisaation sisäinen viestintä, sosiaalisen median hyödyntäminen, digitaalisuus esihenkilö- ja johtamistyössä sekä palvelumuotoilu- ja talousosaamisen kehittäminen.

HY+ toimii myös kansainvälisillä markkinoilla ja vie suomalaista oppimis- ja koulutusosaamista maailmalle. HY+ vastaa koulutusviennin koordinoinnista Helsingin yliopistossa ja tarjoaa muun muassa UniVisit-ohjelmia, jotka ovat eri aiheista järjestettyjä englanninkielisiä opintovierailuja Suomeen.

 

Tilaamalla HY+uutiskirjeen pysyt ajan tasalla – ja jopa askelen edellä. Noin kerran kuukaudessa ilmesty­västä uutiskirjeestä saat tietoa oman alasi koulutuksista, kutsuja HY+:n maksuttomiin tilaisuuksiin kuten HY+aamuihin sekä ajankohtaista sisältöä.

HY+:n verkkosivuilla osoitteessa hyplus.helsinki.fi voit tutustua lisää yhtiöön, sen tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin. Sivuilta löydät myös koko henkilöstön yhteystiedot ja vastuualueet. Sähköpostitse tavoitat HY+:n osoitteesta taydennyskoulutus-info@helsinki.fi.