Noudata tätä ohjetta, jos haet talvella / keväällä 2018–2019 johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Avoimen väylä, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Datatieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, elintarviketieteiden / maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Elintarviketieteiden maisteriohjelma (monikielinen), elintarviketieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, filosofian maisteriohjelma, valtiotieteiden/filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian/maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kasvibiologian maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (monikielinen), filosofian/valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma (käännösteknologian opintosuunta), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Life Science Informatics -maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v.)
 • Maisterihaku, Maantieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (monikielinen), maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Maataloustieteiden maisteriohjelma (monikielinen), maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian/valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Metsätieteiden maisteriohjelma (monikielinen), maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Neurotieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi), oikeustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Taloustieteen maisteriohjelma (monikielinen), valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, teologian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, filosofian/valtiotieteiden/maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)
 • Päähaku, fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kemian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, matemaattisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Päähaku, taloustieteen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Mikäli etsimäsi koulutusohjelma ei ole mikään yllämainituista, tarkista Kielitaidon osoittaminen -sivulta mitkä ohjeet koskevat sitä. 

Hakiessasi koulutusohjelmaan hakujärjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja ja ne tulee toimittaa hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida. Ole hyvä ja katso lisätietoa hakukohtaisesti vasemmalta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2019. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.***

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

*** HUOM! Jos kuitenkin haet monikielisten maisteriohjelmien haussa (hakuaika 3.12.2018-11.1.2019), sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ylioppilastutkintotodistuksestasi riippumatta siitä, minä vuonna ylioppilastutkintosi on valmistunut. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksestasi.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksestasi.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvonalla taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.  Huomioithan, että kielipalvelut eivät järjestä suomen kielen kielitestejä lukuvuonna 2018-2019.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta muualla suoritetusta kielikokeesta. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista. Riittää, että toimitat kopion tutkintotodistuksesta, Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Riittää, että toimitat kopion tutkintotodistuksesta, Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.

HUOM! Tämä koskee sinua vain, jos haet yhteishaussa (20.3.-3.4.2019) humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma ja haluat suuntautua Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin. 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopistolla suoritetulla Suomi 6 -kielitaitokurssilla, jos arvosanasi on 4 tai 5. Erillistä todistusta kurssin suorittamisesta ei tarvitse toimittaa: Helsingin yliopisto tarkistaa suorituksen suoraan opintosuoritusrekisteristä.