Poikkitieteellisyyttä tarvitaan ilmastonmuutoksen torjunnassa

Amanda opiskelee Helsingin yliopistossa ympäristönmuutosta ja globaalia kestävyyttä

Ympäristömuutosta ja globaalia kestävyyttä opiskeleva Amanda Pasanen näkee ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittavan isompaa yhteiskunnallista muutosta. Ihmisten tulisi siirtyä vähäpäästöisempään elämäntapaan.
 

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen periaatteet ovat alkaneet viime vuosina kiinnostaa yhteiskunnassa laajemmin, eikä ekologinen ajattelu ole enää vain pienen piirin asia.

”Ilmastonmuutoksesta puhutaan nykyisin valtioiden ja EU:n tasolla”, Amanda sanoo. ”Myös yritysmaailmassa on halu tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavia asioita ja siirtyä pois fossiilisista polttoaineista. Positiivista on, että myös kuluttajat ovat aiempaa valveutuneempia ja haluavat tehdä kestäviä valintoja.”

Muutos vaatii monta näkökulmaa

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden opintojen pariin Amandan toi halu edistää vihreitä arvoja. Helsingin yliopistossa häntä kiinnosti ison yliopiston tarjoama korkeatasoinen opetus sekä mahdollisuus kehittyä ja kansainvälistyä.

”Hain kandivaiheen opintoihin ympäristötieteisiin, koska en kokenut olevani täysin luonnontieteilijä, mutta en ihan täysin valtiotieteilijäkään. Ympäristötieteissä nämä kaksi tieteenalaa yhdistyvät. Minua kiinnostivat ympäristöongelmat ja miten niitä voi yhteiskunnassa käytännössä ratkaista.”

Kaksikielisenä kasvaneena Amanda on käynyt osan opintojaan ruotsiksi. Ympäristötieteissä on esimerkiksi tarjolla täysin kaksikielinen kanditutkinto, jossa opiskelevat voivat ottaa laajasti kursseja myös ruotsiksi Soc&komin puolelta.

”Myös suomenkieliset ovat rohkaistuneet suorittamaan tämän ohjelman kursseja ruotsiksi, mikä on minusta hienoa.”

Usean eri tiedekunnan järjestämä ohjelma on opettanut poikkitieteelliseen ajatteluun, joka auttaa tutkimaan ilmiöitä monesta eri näkökulmasta. Globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ratkaisuun tarvitaan monipuolista tietoa ja osaamista.

Yhteinen tavoite  

Amanda kokee, että pienten tekojen lisäksi ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan isompaa muutosta ja yhteistyötä yli maarajojen.

”Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa linjannut Pariisin ilmastosopimus on siinä mielessä historiallinen, että ihmiskunta ei vielä koskaan ole järjestäytynyt tässä mittakaavassa yhdenkään ympäristötavoitteen taakse.”

”Yhteiskunnan täytyy luoda yrityksille sellaiset puitteet, joissa ne voivat toimia, mutta joissa niille tulee entistä vaikeammaksi saastuttaa. Näihin kuuluvat mielestäni esimerkiksi tiukat päästörajoitteet ja hiiliverot”, Amanda pohtii.

Paljon valtaa Amanda näkee olevan kaupungeilla. Monilla maailman kaupungeista on omia kunnianhimoisia päästötavoitteitaan, jotka ovat toisinaan jopa valtioiden asettamia tavoitteita tiukempia.

Kulutuksen vähentämisellä onnellisempaan elämään  

Amanda kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan ihmisen onnellisuus ei tietyn elintason saavuttamisen jälkeen kasva kulutusta lisäämällä.

”Onnellisuutta lisäisi, jos voisimme jatkuvan uuden haalimisen sijaan keskittyä muihin asioihin. Kiire on yksi syy kuluttavaan elämäntapaan, kun ihmisten täytyy esimerkiksi lentää tapaamisiin tai ostaa take away –ruokaa.”

Jakamistalouden sovellukset, kuten autonlainauspalvelut tai perinteisemmin kirjastot, ovat esimerkkejä tavoista, joilla yhteiskunta on jo vähentänyt kulutusta ja lisännyt yhteisöllisyyttä. Tärkeintä kaikessa olisi muistaa luonnon asettamat rajat.

”Ihmisen toiminnan pitää aina pysyä maapallon kantokyvyn rajoissa.”

Hae Hel­sin­gin yliopistoon

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista monitieteisistä yliopistoista. Opetuksemme perustuu kansainvälisessä ympäristössä tehtävään tutkimukseen. Yhdessä etsimme ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, sillä uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi.

Helsingin yliopistossa voit opiskella ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa. Hyvän pohjan tälle antavat esimerkiksi monet maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat.

Tutustu kaikkiin kiinnostaviin ja monipuolisiin ohjelmiimme koulutustarjonnassa.