Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen valinnat 2020

Valintaperustemuutokset julkaistu 30.4.2020

Löydät tältä sivulta tietoa koronavirustilanteen vuoksi muuttuneista monialaisten opintojen valintaperusteista. Alkuperäiset valintaperusteet löytyvät Opintopolusta, ja ne ovat voimassa muutoin kuin tällä sivulla kerrottujen muutosten osalta. Lue ohjeet huolellisesti, sillä muutokset voivat edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Pääasialliset muutokset ovat:

1. Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä.

Valintakokeen muuttumisella kaksivaiheiseksi etäkokeeksi ei ole vaikutusta monivalintakokeen pisteytykseen, valintakiintiöihin, valittavien opiskelijoiden lukumäärään, tulosten julkaisun aikatauluun, varasijakäytäntöön tai mahdollisuuteen tehdä oikaisuvaatimus. Ne pysyvät samoina kuin Opintopolussa on ilmoitettu.

Ensimmäisen vaiheen valintakoe järjestetään tiistaina 19.5.2020 klo 13.00-15.00 etäkokeena verkkoalustalla.  Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua hakijoille, vaan jokainen hakukelpoinen hakija voi osallistua kokeeseen. Ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneistä hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen noin kaksinkertainen määrä lopullisesti hyväksyttävien määrään nähden. Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään Opintopolussa ilmoitettuja tasapistekriteerejä. Ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistaan ja kutsut toiseen vaiheeseen lähetetään 25.5.2020 hakijoille sähköpostitse.

Tietoa valintakokeesta on lähetetty hakijoille 12.5.2020. Mikäli olet hakenut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin, etkä ole saanut lisätietoa valintakokeesta sähköpostitse 12.5. aikana, ota välittömästi yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Ennen yhteydenottoa tarkista roskapostikansiosi. Lue tarkemmat ohjeet etäkokeen järjestelyistä sähköpostiviestistä.

Tunnukset verkkoalustalle lähetetään 18.5.2020 klo 9.00 mennessä sähköpostitse. Mikäli et saa tunnuksia klo 9.00 mennessä, ota yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Ennen yhteydenottoa tarkista roskapostikansiosi. Kirjaudu verkkoalustalle mahdollisimman pian tunnukset saatuasi, jotta mahdolliset kirjautumiseen tai selaimen käyttöön liittyvät tekniset ongelmat ehditään ratkaista. Jos sinulla ilmenee teknisiä ongelmia, laita sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita otsikkoon selkeästi, että kysymyksesi liittyy monialaisten opintojen valintakokeeseen. Valintakokeen aikana teknisissä ongelmissa voit olla meihin yhteydessä soittamalla numeroon 029 4120 211. Ota muissa tilanteissa yhteys osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Päivystämme myös sähköpostia kokeen aikana. Emme vastaa kokeen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen pisteytys

Valintakokeen pisteytys pysyy samana kuin ennalta on ilmoitettu. Oikeasta vastauksesta saa 1,0 pluspistettä, ja väärästä vastauksesta saa 0,5 miinuspistettä. HUOM: Vastaamatta jättäminen tulkitaan vääräksi vastaukseksi.

Koesuorituksesi hylätään, jos

  • syyllistyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai jätät noudattamatta vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä
  • avustat vilpissä tai vilpin yrityksessä

(Päivitetty 12.5.2020)

Toisen vaiheen valintakoe perustuu saman aineiston hallintaan kuin ensimmäisen vaiheen valintakoe. Toisen vaiheen valintakoe järjestetään perjantaina 12.6.2020 etäyhteydellä. Valintakokeeseen voi osallistua vain kutsun saaneet hakijat eli ne hakijat, ketkä tulivat hyväksytyksi ensimmäisen vaiheen valintakokeessa. Mikäli sait kutsun toiseen vaiheeseen, mutta et ole saanut tarkempaa tietoa valintakokeesta 5.6.2020, ota viipymättä yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita otsikkoon selkeästi, että viesti koskee monialaisten opintojen hakua. Ennen yhteydenottoa tarkista roskapostikansiosi.

Valinta opintoihin tapahtuu vain toisen vaiheen valintakoepisteiden perusteella. Mahdollisessa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensimmäisen vaiheen valintakoepisteiden perusteella.

(päivitetty 5.6.2020)