Kielten kandiohjelman valinnat 2020: Venäjä vieraana kielenä

Valintaperustemuutokset julkaistu 30.4.2020. Sivua on päivitetty 7.5. (Todistusvalinta), 8.5. (Koevalinnan ensimmäinen vaihe), 15.5. (Toinen vaihe) 2.6. (Toi­seen vai­hee­seen kut­sut­ta­vat ha­ki­jat) ja 9.6. (Toiseen vaiheeseen kutsuttavat hakijat).

 

Löydät tältä sivulta tietoa koronavirustilanteen vuoksi muuttuneista Kielten kandiohjelma: Venäjä (vieraana kielenä) valintaperusteista. Alkuperäiset valintaperusteet löytyvät Opintopolusta, ja ne ovat voimassa muilta osin kuin tällä sivulla kerrottujen muutosten osalta. Lue muutoksista huolellisesti, sillä ne voivat edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Hakukohde, joita tämän sivun valintaperustemuutokset koskevat:

Päähaku, kielten kandiohjelma: venäjä vieraana kielenä, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Pääasialliset muutokset ovat:

 1. Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu.
 2. Todistusvalinnan pisterajat ja kynnysehdot muuttuvat.
 3. Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä.

Todistusvalinnan ja koevalinnan kiintiöt sekä ensikertalaisuuskiintiö muuttuvat seuraaviksi:

 • todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valitaan 11 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 8)
 • koevalinnassa koepisteiden perusteella valitaan 7 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 5).

Valintaperusteisiin on tehty muutoksia todistusvalinnan osalta.

Pistemäärä, joka sinun on vähintään saatava voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, muuttuu seuraavaksi: Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 70 todistuspistettä.

Kynnysehto muuttuu. Sinulla tulee olla:

 • suomalaisista ylioppilaskokeista pitkä venäjä vähintään C tai lyhyt venäjä vähintään M, lisäksi suomi tai ruotsi äidinkielenä vähintään M
 • EB-tutkinto: L4/L5-venäjä vähintään arvosanalla 7.00 ja L1-suomi/ruotsi vähintään arvosanalla 7.00
 • IB-tutkinto: A-venäjä suoritettu tai B-venäjä vähintään arvosanalla 4 tai AB-venäjä vähintään arvosanalla 5. Lisäksi A-suomi tai -ruotsi vähintään arvosanalla 5.
 • RP/DIA-tutkinto: B2-B3-venäjä vähintään arvosanalla 8. Lisäksi suomi äidinkielenä vähintään arvosanalla 8.

Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä sähköinen valintakoe. Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä haastattelu.

Koevalinnan ensimmäiseen vaiheeseen saavat osallistua kaikki, jotka ovat hakeneet tähän hakukohteeseen.

Ensimmäisen vaiheen perusteella valitaan yhteensä 8 kokeessa parhaiten menestynyttä, vähimmäisehdot täyttänyttä hakijaa valinnan toiseen vaiheeseen.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen pisteet lasketaan yhteen. Yhteen laskettujen pisteiden perusteella valitaan opiskelijoiksi ne parhaiten menestyneet hakijat, jotka täyttävät vähimmäisehdot.

Loput toisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan varasijoille. Varasijajärjestys muodostetaan ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteenlaskettujen pisteiden mukaan.

Valintakoemateriaali

Hakukohteessa ei ole käytössä ennakkomateriaalia.

Koesuorituksesi voidaan hylätä, jos

 • syyllistyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai jätät noudattamatta vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä
 • avustat vilpissä tai vilpin yrityksessä.

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään perjantaina 22.5.2020 9:15-11:15.

HUOM! Kokeen kesto on 2 tuntia aiemmin ilmoitetun 3 tunnin sijaan. Kokeen alkamisajankohtaa on siirretty 15 minuuttia.

Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen.

Ohjeet kokeeseen osallistumiseen

Tarvitset kokeessa verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen. 

Venäjä (vieraana kielenä) valintakoe 2020 -sivulla on ohjeet valintakokeeseen osallistumista varten. Valintakoe tehdään omalla tietokoneella Moodlessa.

Lue ohjeet huolella hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Erityisjärjestelyt eli yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Sinun tulee järjestää tarvitsemasi tilat ja välineet.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, sinulle lähetetään niitä koskeva ratkaisu noin viikkoa ennen koetta.

Lue lisää erityisjärjestelyistä.

Ensimmäisen vaiheen koe

Sähköinen koe on osiltaan ja pisteytykseltään sama kuin alun perin ilmoitetun valintakokeen osat ja pisteytys.

Toisen vaiheen koe järjestetään 11.-12.6.2020.

Kokeeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa menestymisen perusteella 8 hakijaa, joista vähintään 5 ensikertalaista.

Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetään sähköpostilla kutsu haastatteluun viimeistään kaksi päivää ennen haastattelua. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen.

Koe järjestetään yksilöllisinä suullisina kokeina videoyhteyden avulla. Suullisessa kokeessa keskustellaan ensimmäisen vaiheen kirjallisesta kokeesta, hakijan vastauksista kirjallisen kokeen kysymyksiin sekä haastattelijan esittelemästä venäjänkielisestä materiaalista. Suullisessa kokeessa arvioidaan hakijan kielitaitoa sekä kykyä analysoida venäjänkielisen materiaalin sisältöä ja kieliopillista rakennetta. Hakija ei voi suullisessa kokeessa korjata kirjallisessa kokeessa antamiaan vastauksia. Koe ei edellytä ennakkovalmistautumista. Kokeen kieli on venäjä ja tarvittaessa myös suomi tai ruotsi.

Koevalinnan toisessa vaiheessa tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva verkkoyhteys, kamera, kaiuttimet ja mikrofoni.

Henkilöllisyyden todentaminen

Kokeesi arvioidaan ainoastaan, jos todistat henkilöllisyytesi kokeen suorittamisen yhteydessä. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään

 • passi
 • suomalainen henkilökortti
 • EU/ETA-maan henkilökortti
 • suomalainen ajokortti

Tasapistetilanteen ratkaiseminen

Koevalinnan tasapistetilannesäännöt pysyvät ennallaan. Tasapistesääntöjä sovelletaan koevalinnan ensimmäisessä vaiheessa.

Kutsut valintakokeen toiseen vaiheeseen sekä ohjeet osallistumiseen lähetetään sähköpostitse Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi päivää ennen koetta. Saman päivän aikana tällä sivulla julkaistaan kutsuttujen hakijoiden hakemusnumerot. Hakemusnumero koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Katso täältä, miten saat selville hakemusnumerosi.

Toisen vaiheen suullinen valintakoe arvioidaan kokonaisin pistein asteikolla 0–15 pistettä. Sinun on saatava vähintään 9 pistettä voidaksesi tulla hyväksytyksi.

1.2.246.562.11.00000000000000407155
1.2.246.562.11.00000000000000440564
1.2.246.562.11.00000000000000449683
1.2.246.562.11.00000000000000459017
1.2.246.562.11.00000000000000469525
1.2.246.562.11.00000000000000508863
1.2.246.562.11.00000000000000539210
1.2.246.562.11.00000000000000557476