Kielten kandiohjelman valinnat 2020: Maailman kielet ja kielitieteet

Valintaperustemuutokset julkaistu 30.4.2020. Sivua päivitetty 8.5. (Koevalinnan ensimmäinen vaihe),15.5. (Koevalinnan toinen vaihe) ja 2.6. (Toi­seen vai­hee­seen kut­sut­ta­vat ha­ki­jat).

Löydät tältä sivulta tietoa koronavirustilanteen vuoksi muuttuneista Kielten kandiohjelman valintaperusteista. Alkuperäiset valintaperusteet löytyvät Opintopolusta, ja ne ovat voimassa muilta osin kuin tällä sivulla kerrottujen muutosten osalta. Lue muutoksista huolellisesti, sillä ne voivat edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Hakukohde, joita tämän sivun valintaperustemuutokset koskevat:

Päähaku, kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Pääasialliset muutokset ovat:

 1. Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu kielitieteen opintosuunnassa.
 2. Todistusvalinnan pisterajat muuttuvat.
 3. Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä.

Todistusvalinnan ja koevalinnan kiintiöt sekä ensikertalaisuuskiintiö muuttuvat kielitieteen opintosuunnassa seuraaviksi:

 • todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valitaan 11 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 8)
 • koevalinnassa koepisteiden perusteella valitaan 8 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 6).

Muissa opintosuunnissa kiintiöt pysyvät ennallaan.

Valintaperusteisiin on tehty muutoksia todistusvalinnan osalta.

Pistemäärä, joka sinun on vähintään saatava voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, muuttuu seuraavaksi: Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 70 todistuspistettä.

Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä sähköinen valintakoe. Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä haastattelu.

Koevalinnan ensimmäiseen vaiheeseen saavat osallistua kaikki, jotka ovat hakeneet tähän hakukohteeseen.

Ensimmäisen vaiheen perusteella valitaan opintosuuntakohtaisesti kokeessa parhaiten menestyneet, vähimmäisehdot täyttäneet hakijat valinnan toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsuttavien määrät luetellaan opintosuuntakohtaisesti kohdassa Koevalinnan toinen vaihe.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen pisteet lasketaan yhteen. Yhteen laskettujen pisteiden perusteella valitaan opiskelijoiksi ne parhaiten menestyneet hakijat, jotka täyttävät vähimmäisehdot.

Loput toisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan varasijoille. Varasijajärjestys muodostetaan ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteenlaskettujen pisteiden mukaan.

Valintakoemateriaali

Hakukohteessa ei ole käytössä ennakkomateriaalia.

Koesuorituksesi voidaan hylätä, jos

 • syyllistyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai jätät noudattamatta vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä
 • avustat vilpissä tai vilpin yrityksessä.

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään maanantaina 25.5.2020 9-12.

Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen.

Ohjeet kokeeseen osallistumiseen

Tarvitset kokeessa verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen.

Maailman kielten ja kielitieteiden valintakoe 2020 -sivulla on ohjeet valintakokeeseen osallistumista varten. Valintakoe tehdään omalla tietokoneella ja vastaukset palautetaan Oma Opintopolku -palveluun.

Valintakoemateriaali julkaistaan samalla sivulla kokeen alkamishetkellä. Huomaa, että sinun täytyy ladata sivu uudelleen kokeen alussa, jotta valintakoemateriaalit päivittyvät sivunäkymääsi.

Lue ohjeet huolella hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Erityisjärjestelyt eli yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Sinun tulee järjestää tarvitsemasi tilat ja välineet.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, sinulle lähetetään niitä koskeva ratkaisu noin viikkoa ennen koetta.

Lue lisää erityisjärjestelyistä.

Ensimmäisen vaiheen koe

Sähköinen koe on osiltaan ja pisteytykseltään sama kuin alun perin ilmoitetun valintakokeen osat ja pisteytys.

Toisen vaiheen koe järjestetään 17.-18.6.2020.

Kokeeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa menestymisen perusteella yhteensä 37 hakijaa, joista vähintään 22 ensikertalaista.

Kokeeseen kutsuttavien hakijoiden määrä määrittyy opintosuunnittain seuraavasti:

Opintosuunta Kutsuttavat (yhteensä) Kutsuttavista ensikertalaisia
Antiikin kreikka tai latina tai muinaisen Lähi-idän kielet 6 4
Heprea tai swahili 4 2
Kiina 5 3
Korea 4 2
Latvia tai puola 5 3
Portugali 4 2
Kielitieteet 9 6

Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetään sähköpostilla kutsu haastatteluun viimeistään kaksi päivää ennen haastattelua. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen.

Koe järjestetään yksilöllisinä suullisina kokeina videoyhteyden avulla. Suullisessa kokeessa keskustellaan ensimmäisen vaiheen kirjallisesta kokeesta ja hakijan vastauksista kirjallisen kokeen kysymyksiin. Suullisessa kokeessa arvioidaan kieliopillisten peruskäsitteiden hallintaa ja kykyä analysoida kieleen liittyvää aineistoa. Hakija ei voi suullisessa kokeessa korjata kirjallisessa kokeessa antamiaan vastauksia. Suullinen koe ei edellytä ennakkovalmistautumista. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi. Valintakoe aineistoineen saatetaan suulliseen kokeeseen kutsuttavien hakijoiden nähtäväksi vähintään kolme päivää ennen haastattelua.

Koevalinnan toisessa vaiheessa tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva verkkoyhteys, kamera, kaiuttimet ja mikrofoni.

Henkilöllisyyden todentaminen

Kokeesi arvioidaan ainoastaan, jos todistat henkilöllisyytesi kokeen suorittamisen yhteydessä. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään

 • passi
 • suomalainen henkilökortti
 • EU/ETA-maan henkilökortti
 • suomalainen ajokortti

Tasapistetilanteen ratkaiseminen

Koevalinnan tasapistetilannesäännöt pysyvät ennallaan. Tasapistesääntöjä sovelletaan koevalinnan ensimmäisessä vaiheessa.

Kutsut valintakokeen toiseen vaiheeseen sekä ohjeet osallistumiseen lähetetään sähköpostitse Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi päivää ennen koetta. Saman päivän aikana tällä sivulla julkaistaan kutsuttujen hakijoiden hakemusnumerot. Hakemusnumero koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Katso täältä, miten saat selville hakemusnumerosi.

Toisen vaiheen suullinen valintakoe arvioidaan kokonaisin pistein asteikolla 0–15 pistettä. Sinun on saatava vähintään 9 pistettä voidaksesi tulla hyväksytyksi.

Mikäli hakemusnumerosi löytyy alta, mutta et ole saanut kutsua, tarkasta ensin roskapostikansiosi. Varmista myös, että olet tarkistanut sen sähköpostiosoitteen, jonka olet merkinnyt Opintopolkuun. Mikäli et edelleenkään löydä kutsua, lähetä heti sähköposti osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Otsikoi viestisi ”Kutsu toisen vaiheen valintakokeeseen”. Näin nopeutat asiasi käsittelyä.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan:

1.2.246.562.11.00000000000000429143
1.2.246.562.11.00000000000000511979
1.2.246.562.11.00000000000000470706
1.2.246.562.11.00000000000000478212
1.2.246.562.11.00000000000000450036
1.2.246.562.11.00000000000000466386
1.2.246.562.11.00000000000000540313
1.2.246.562.11.00000000000000534812
1.2.246.562.11.00000000000000525619
1.2.246.562.11.00000000000000540644
1.2.246.562.11.00000000000000469500
1.2.246.562.11.00000000000000552944
1.2.246.562.11.00000000000000461001
1.2.246.562.11.00000000000000477087
1.2.246.562.11.00000000000000483139
1.2.246.562.11.00000000000000481803
1.2.246.562.11.00000000000000534469
1.2.246.562.11.00000000000000453981
1.2.246.562.11.00000000000000471945
1.2.246.562.11.00000000000000461408
1.2.246.562.11.00000000000000475648
1.2.246.562.11.00000000000000429638
1.2.246.562.11.00000000000000427641
1.2.246.562.11.00000000000000440739
1.2.246.562.11.00000000000000444391
1.2.246.562.11.00000000000000441156
1.2.246.562.11.00000000000000509474
1.2.246.562.11.00000000000000481068
1.2.246.562.11.00000000000000425360
1.2.246.562.11.00000000000000556568
1.2.246.562.11.00000000000000486706
1.2.246.562.11.00000000000000470265
1.2.246.562.11.00000000000000497979
1.2.246.562.11.00000000000000469378
1.2.246.562.11.00000000000000415364
1.2.246.562.11.00000000000000511427
1.2.246.562.11.00000000000000510504
1.2.246.562.11.00000000000000466969