Oikeustieteelliset opinnot

Oikeustieteellinen tiedekunta kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot.
Hae oikeustieteelliseen
Koulutusohjelmat

Oikeustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on Johdatus oikeustieteeseen 5 op. Sen suoritettuaan voi osallistua muille yksittäisille opintojaksoille.  Verkkokurssit

Oikeustieteen perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)