Oikaisun vaatiminen (opettajankoulutuksen erilliset opinnot)

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua. Lue ohjeet huolella ja toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä.

Tämän sivun ohjeet koskevat kasvatustieteellisen tiedekunnan erillisten opettajaopintojen hakuja vuonna 2019. Näitä hakukohteita ovat:

  • erilliset erityisopettajan opinnot
  • opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus)
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • mihin päätökseen vaadit oikaisua
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
  • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

Seuraava tulossa oleva määräaika:

Erillisten opettajan pedagogisten opintojen sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen hauissa hakeneiden tulee toimittaa oikaisuvaatimukset tiistaihin 25.6.2019 kello 15 mennessä. Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Suosittelemme toimittamaan oikaisuvaatimuksen meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä. Tällöin viestisi sisältö siirtyy meille salattuna, eivätkä sivulliset saa ongittua siitä tietoa niin helposti.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

2. Tavallisena sähköpostiviestinä

Mikäli et halua toimittaa oikaisuvaatimustasi luottamuksellisena sähköpostiviestinä, voit omalla vastuullasi toimittaa oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluille myös tavallisena sähköpostiviestinä. Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta.

Mikäli haluat lähettää oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin tavallisella sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: erilliset erityisopettajan opinnot"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

3. Postitse

Toivomme, että toimittaisit oikaisuvaatimuksesi meille sähköpostitse, mikäli se vain on mahdollista. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille myös postitse tai tuoda ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Erillisten opettajaopintojen hakuun liittyvät oikaisuvaatimukset toimitetaan postitse osoitteeseen:

Hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perillä hakijapalveluissa annetun määräajan sisällä. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

4. Tuomalla sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Jos tuot asiakirjan itse hakijapalveluille, toimi seuraavasti:

Voit jättää liitteesi postilaatikkoon, joka sijaitsee hakijapalveluiden toimiston ulkopuolella Helsingin yliopiston päärakennuksen 1. kerroksessa, osoitteessa Fabianinkatu 33. Postilaatikolle on pääsy päärakennuksen aukioloaikoina, mutta huomaathan, että liitteet on jätettävä postilaatikkoon ennen klo 15.00, jotta ne katsotaan saman päivän aikana saapuneiksi. Jos toimitat liitteet klo 15.00 jälkeen, liitteiden katsotaan saapuneen seuraavana arkipäivänä.

Älä jätä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille äläkä mihinkään muuhun postilaatikkoon kuin yllä mainittuun postilaatikkoon. Jos jätät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille tai johonkin muuhun kuin yllä mainittuun postilaatikkoon, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

 

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainitusta neljästä tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee kaikki oikaisuvaatimukset kiireellisinä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.