Metsätieteiden kandiohjelman lähtöpisteet

2019 Lähtöpisteet

Hakukohde:

  • Metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2 v)

Metsätieteiden kandiohjelmaan voi tulla hyväksytyksi ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavien tutkintojen, valintakoepisteiden tai näiden yhdistelmien perusteella. Alla on esitelty tutkinnoista annettavat lähtöpisteet hakukohteen mukaisesti.

Voit saada lähtöpisteitä, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, European Baccalaureate (EB) –tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon. Et voi saada lähtöpisteitä mistään muista tutkinnoista tai millään muilla perusteilla.

Ylioppilastutkinnosta ja siihen rinnastettavista tutkinnoista (IB-, EB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetuista RP/DIA-tutkinnoista) voi saada yhteensä enintään 60 lähtöpistettä.

Suomalainen ylioppilastutkinto

vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet

Lähtöpisteitä annetaan äidinkielestä sekä kolmesta parhaiten pisteitä tuottavasta aineesta alla esitetyn taulukon mukaisesti. Keskipitkät kielet ja B-kielet pisteytetään samalla tavalla kuin lyhyet kielet.

AINE TASO L E M C
äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä) 15 12 9 6
muut kielet  pitkä 10 8 6 4
 lyhyt 6 4 2 0
matematiikka pitkä 15 12 9 6
lyhyt 10 8 6 4
ainereaali: biologia, fysiikka, kemia, psykologia, yhteiskuntaoppi, maantiede 15 12 9 6
muu ainereaali 10 8 6 4

 

 

 

Ennen vuotta 2006 suoritetusta ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet

Lähtöpisteitä annetaan alla esitettyjen taulukoiden mukaisesti äidinkielen kokeesta sekä lisäksi vaihtoehtoisesti joko

  • kolmesta parhaiten pisteitä tuottavasta kokeesta, joihin ei sisälly vanhamuotoinen reaalikoe TAI
  • vanhamuotoisesta reaalikokeesta ja yhdestä muusta parhaiten pisteitä tuottavasta kokeesta.

Keskipitkät kielet ja B-kielet pisteytetään samalla tavalla kuin lyhyet kielet.

AINE

TASO

L

E

M

C

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

15

12

9

6

muut kielet

 pitkä

10

8

6

4

 lyhyt

6

4

2

0

matematiikka

 

pitkä

15

12

9

6

lyhyt

10

8

6

4

reaali

30

24

18

12

Mikäli hakija on suorittanut reaalikokeen hyväksytysti ennen vuotta 2006, mutta on uusinut kokeen tai kokeita vuonna 2006 tai sen jälkeen, otetaan hänen kohdallaan huomioon eniten pisteitä tuottava vaihtoehto.

European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnoista annettavat lähtöpisteet

Lähtöpisteitä annetaan äidinkielestä sekä kolmesta parhaiten pisteitä tuottavasta aineesta jäljempänä esitettyjen taulukoiden mukaisesti. Lähtöpisteitä voi saada yhteensä enintään 60 pistettä.

IB-tutkinnosta saatavat lähtöpisteet

AINE

TASO

7

6

5

4

äidinkieli (A-kieli)

15

12

9

6

matematiikka

 

HL*

15

12

9

6

SL**

8

6

4

0

biologia, kemia, fysiikka

15

12

9

6

muut aineet

10

8

6

 

(*Higher level ja Further Mathematics, **Standard level)

EB-tutkinnosta saatavat lähtöpisteet

AINE

TASO

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

L1-L2-kieli

15

12

9

6

matematiikka 

15

12

9

6

biologia, kemia, fysiikka

15

12

9

6

muut aineet

10

8

6

4

RP/DIA-tutkinnosta saatavat lähtöpisteet

AINE

TASO

15-13

12-10

9-7

6-5

äidinkieli**

15

12

9

6

matematiikka* 

15

12

9

6

biologia, kemia, fysiikka

15

12

9

6

muut aineet

10

8

6

4

*RP/DIA-päättötutkinnon matematiikan koe pisteytetään yo-tutkinnon pitkän kokeen mukaan
**parhaiten pisteitä tuottava kieli