Maatalous-metsätieteelliset opinnot

Maatalous-metsätieteelliset opinnot antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Opinnoissa pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen sekä harjaannut sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.
Opiskelijaksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan
Koulutusohjelmat

Kiinnostaako sinua, mitä aineksia elintarvikkeisiin käytetään? Miksi käytetään lisäaineita? Entä mitä reaktioita ruoassa tapahtuu ja mikä merkitys niillä on? 

Elintarviketieteissä tutkitaan ruokaa ja ravintoa monitieteisesti – kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa soveltaen.

Elintarviketieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voit opiskella elintarviketieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia ravitsemustieteen suuntautumisopintoja sekä oppiaineeseen kuuluvia valinnaisia opintoja.

Ravitsemustiede

Haluaisitko oppia soveltamaan uusinta tietoa ja teknologiaa viljelykasvien ja kotieläinten kestävään tuotantoon? Entä miten biotekniikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää ruoan- ja energiantuotannossa? Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti.

Maataloustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoin yliopisto järjestää maataloustieteiden koulutusohjelmasta Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot (25 op, verkko-opinnot).

Maataloustieteiden perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä metsän, Suomen tärkeimmän luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden kehdon, tulevaisuus näyttää? Miten ilmastonmuutos liittyy metsiin? Entä miten talous ja metsäympäristö liittyvät toisiinsa?

Metsätieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Jos olet kiinnostunut elintarvikkeiden, kulutuksen, markkinoinnin, maatalouden tai ympäristön kysymyksistä taloustieteellisestä näkökulmasta, niin tämä on sinun tutkintosi. Ohjelmassa opiskelet soveltavaa taloustiedettä, ja valmistut edellä mainituille aloille erikoistuneena taloustieteilijänä.

Ympäristö- ja elintarviketalouden opinnot Avoimessa yliopistossa
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta Avoin yliopisto järjestää ympäristö- ja luonnonvaraekonomian tieteenalaan kuuluvan opintojakson Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op.