Liitteiden toimittaminen hakijapalveluihin (Opettajankoulutuksen erilliset opinnot)

Nämä ohjeet koskevat hakemuksen liitteiden toimittamista haettaessa opettajankoulutuksen erillisiin opintoihin. Näitä ovat erilliset erityisopettajan opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, opettajan pedagogiset opinnot sekä yliopistopedagogiikan aineopinnot.

Jos haluat toimittaa hakijapalveluihin paperimuodossa olevia asiakirjoja, lähetä asiakirjat postitse tai kuriiripalvelulla tai tuo asiakirjat itse. Jos toimitat asiakirjoja paperimuodossa, merkitse aina kirjekuoreen, mitä hakua liitteesi koskevat.

Jos asiakirjojen on saavuttava hakijapalveluihin määräajan kuluessa, niin huomioi, että asiakirjan saapuminen hakijapalveluihin määräajan kuluessa on aina omalla vastuullasi. Näin on myös siinä tapauksessa, ettet tuo asiakirjoja itse.

Kun toimitat opiskelijavalintoihin liittyviä asiakirjoja hakemuksesi liitteiksi, tarkista, että toimitat kaikki vaaditut liitteet sekä tarvittaessa liitteiden käännökset. Tiedot vaadituista liitteistä löydät Opintopolusta hakukohdekohtaisista hakuohjeista.

PITÄÄKÖ MINUN TOIMITTAA LIITTEITÄ?

Tutkintotodistus

Kopiota tutkintotodistuksesta ei tarvitse toimittaa, mikäli olet suorittanut tutkinnon

  • Helsingin yliopistossa tai
  • jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Huomaathan kuitenkin, että kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa, mikäli siinä on maininta jostakin muusta mahdollisesti vaaditusta opintokokonaisuudesta (esim. opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuudesta) tai opetettavan aineen vastaavuudesta.

Todistus vaadittujen opintojen tai opintokokonaisuuksien suorittamisesta

Todistusta vaadittujen opintojen tai opintokokonaisuuksien suorittamisesta ei tarvitse toimittaa, mikäli olet suorittanut kyseiset opinnot Helsingin yliopistolla ja niistä on merkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana) Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmässä (Oodi). Huomioithan, että vaadittujen opintokokonaisuuksien on oltava koottuna ja niistä on oltava kokonaisuusmerkintä.

Muissa tapauksissa sinun tulee toimittaa todistus vaadittujen opintojen tai opintokokonaisuuksien suorittamisesta. Huomaathan, että maininta opintokokonaisuuden suorittamisesta saattaa olla tutkintotodistuksessasi. Tässä tapauksessa sinun on toimitettava kopio tutkintotodistuksesta todistaaksesi, että ole suorittanut kyseiset opintokokonaisuudet, vaikka muuten sinulta ei vaadittaisikaan kopiota tutkintotodistuksestasi.

Opetettavan aineen vastaavuustodistus

Vastaavuustodistus tulee toimittaa aina, mikäli se on vaadittu, se ei näy missään sähköisessä tietokannassa.  Vastaavuustodistus voi olla erillinen todistus tai tutkintotodistukseen lisätty vastaavuuslauseke.

Mikäli vastaavuudesta on maininta tutkintotodistuksessa, sinun tulee siis toimittaa kopio tutkintotodistuksesta, vaikka muuten sinulta ei vaadittaisikaan kopiota tutkintotodistuksestasi.

Toimita asiakirjat sähköisesti

Kun olet lähettänyt hakemuksen Opintopolku-sivuston hakujärjestelmällä, järjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Jos haluat toimittaa liitteet sähköisesti, tallenna pyydetyt asiakirjat sähköisessä muodossa (pdf) Opintopolkuun määräaikaan mennessä. Voit tallentaa liitteet hakemuksen jättämisen yhteydessä tai kirjautua myöhemmin Opintopolkuun ja tallentaa liitteet jälkeenpäin.

LÄ­HE­TÄ ASIA­KIR­JAT POS­TIT­SE

Jos haluat lähettää hakijapalveluihin asiakirjoja postitse, merkitse vastaanottajan osoitteeksi:

Hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Huom! Opintopolku.fi-järjestelmä saattaa ilmoittaa, että hakemuksen liitteet tulee lähettää postilokeroon PL 3. Oikea postilokero kuitenkin näissäkin tapauksissa on PL 24.

Lähetä asiakirjat postitse aina tähän osoitteeseen. Jos lähetät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja postitse johonkin muuhun kuin yllä mainittuun osoitteeseen, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

LÄ­HE­TÄ ASIA­KIR­JAT KU­RII­RI­PAL­VE­LUL­LA

Jos haluat lähettää hakijapalveluihin asiakirjoja kuriiripalvelulla (UPS, DHL, FedEx yms.), merkitse vastaanottajan osoitteeksi:

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
Unioninkatu 40
00170 Helsinki

Lähetä asiakirjat kuriiripalvelulla aina tähän osoitteeseen. Jos lähetät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja kuriiripalvelulla johonkin muuhun kuin yllä mainittuun osoitteeseen, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

TUO ASIA­KIR­JAT ITSE

Jos haluat tuoda hakijapalveluihin asiakirjoja itse, toimi seuraavasti:

Voit jättää liitteesi postilaatikkoon, joka sijaitsee osoitteessa Unioninkatu 40 C, Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa. Postilaatikolle on pääsy kaikkina aikoina, mutta huomaathan, että liitteet on jätettävä postilaatikkoon ennen klo 15.00, jotta ne katsotaan saman päivän aikana saapuneiksi. Jos toimitat liitteet klo 15.00 jälkeen, liitteiden katsotaan saapuneen seuraavana arkipäivänä.

Älä jätä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille äläkä mihinkään muuhun postilaatikkoon kuin yllä mainittuun postilaatikkoon. Jos jätät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille tai johonkin muuhun kuin yllä mainittuun postilaatikkoon, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

Metsätalon postilaatikon sijainti kartalla

ASIA­KIR­JO­JA EI OTE­TA VAS­TAAN HEN­KI­LÖ­KOH­TAI­SES­TI

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti. Hakijapalveluiden lasiovi yliopiston päärakennuksella on lukittu eikä sitä avata asiakirjojen vastaanottamista varten.

Jos tarvitset hakuneuvontaa, voit varata ajan hakuneuvojalle. Huomaa kuitenkin, että hakuneuvojat eivät ota vastaan asiakirjoja eivätkä voi arvioida yksittäisten asiakirjojen kelpaavuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.