Opiskelu

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa opiskellaan ympäristökysymyksiin liittyviä tieteenaloja laaja-alaisesti luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin. Opit perusasiat ekosysteemien toiminnasta, aineiden kierroista ja ilmakehän sekä maa- ja vesiekosysteemien vuorovaikutuksista, mutta tutustut myös ympäristöpolitiikaan ja -taloustieteeseen. Vaikka ympäristötieteiden opetus aloitetaan luonnontieteellisistä perusasioista, niitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä ihmisen toimintaan.

Ympäristötieteissä perehdytään luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin. Ympäristötieteiden kandiohjelmassa opit, miten aineet ja energia kiertävät maa- ja vesiekosysteemeissä ja ilmassa. Saat ymmärryksen siitä, mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät ympäristössä ja ekosysteemeissä, sekä siitä, miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi. Opit perusasiat ekosysteemien toiminnasta, aineiden kierroista ja ilmakehän sekä maa- ja vesiekosysteemien vuorovaikutuksista, mutta tutustut myös ympäristöpolitiikkaan ja -taloustieteeseen. Osaat määritellä, mikä on ympäristömuutos, ja miten yhteiskunta pyrkii ehkäisemään ja lieventämään haitallisia ympäristömuutoksia tai sopeutumaan niihin.

Opit vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi arktinen luonto on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksille? Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kaupungeissa?
  • Mikä merkitys hauella on järvissä?  Miten vieraslajit vaikuttavat herkkään Itämeren ekosysteemiin? Miten vesiekosysteemejä voidaan kunnostaa?
  • Miten mikrobit toimivat maaperässä ja vesien ekosysteemeissä? Miten mikrobeja voidaan hyödyntää saastuneen maan ja vesien puhdistamisessa? Miten mikrobit jalostavat jätteitä?
  • Miten ylläpidetään elinvoimaista maaperää? Mitä on kestävä maatalous?
  • Voiko ilmastonmuutosta hidastaa? Miten ympäristömuutoksia voidaan vähentää poliittisilla ja taloudellisilla keinoilla? Miten kaupungeissa tehdään ympäristöpolitiikkaa?

Opiskelet ympäristökysymyksiin liittyviä tieteenaloja. Opiskelu alkaa kemiasta ja biologiasta ja muista luonnontieteellisistä perusasioista, ja niitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä luontoon ja ihmisen toimintaan. Opit käytännön tutkimusmenetelmiä mm. laboratoriotöissä ja kenttäkursseilla. Syvennät osaamistasi valitsemallasi alalla, kuten agroekologiassa, akvaattisissa tieteissä, maaperä- ja ympäristötieteessä, maatalouden ympäristöteknologiassa, mikrobiologiassa, ympäristöekologiassa tai ympäristömuutoksessa ja -politiikassa.  Ympäristötieteiden opiskelussa on tärkeää myös kehittää viestintä- ja kielitaitoja sekä perehtyä tieteelliseen ajatteluun ja ympäristöalojen kehityksen seuraamiseen. Opintoihin kuuluu myös tutkimusmenetelmäkursseja ja työelämään orientoivia opintoja. Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa, yliopistossa tai ulkomailla. Voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian opettajaksi.

Lue lisää luonnontieteiden kandin rakenteesta ja aineenopettajan opiskelusta.

Tämä koulutusohjelma tarjoaa sinulle opintokieleesi liittyviä valintamahdollisuuksia. Voit halutessasi opiskella pääosin suomeksi mutta koulutusohjelma tarjoaa opintoja myös ruotsiksi, ja sinulla on mahdollisuus oppia alasi keskeisiä sisältöjä kummallakin kotimaisella kielellä. Tässä ohjelmassa sinulla on oikeus tehdä opintosuorituksesi joko suomeksi tai ruotsiksi opetuskielestä riippumatta. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Koulutusohjelma tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden kouluttautua kielitaitoiseksi asiantuntijaksi suorittamalla kaksikielisen tutkinnon (Katu/Tvex), jonka tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot. Kaksikielinen tutkinto Helsingin yliopistosta tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvex-opiskelijana suoritat käytännössä vähintään 60 opintopistettä 180 opintopisteen kandidaatintutkinnostasi suomeksi ja vähintään 60 opintopistettä ruotsiksi niin, että opetuskieli on sama kuin suorituskieli. Kielitaidon kehittämisen edistämiseksi Tvex-opiskelijoille tarjotaan tehostettua kielitukea. Jos suoritat Tvexin, saat tutkintotodistukseesi merkinnän siitä, että olet suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Lisäksi saat todistuksen kielitestistä (CEFR/C1). Tvexin suorittaminen ei pidennä opiskeluaikaa.

Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta annetaan pääosin Viikin kampuksella Helsingissä ja lisäksi Lahden yliopistokampuksella. Opetuksessa sovelletaan projektioppimisen menetelmiä ja käytetään verkkoa opiskelun tukena. Joitain kursseja voi suorittaa kokonaan verkossa opiskellen.

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Helsingin yliopisto tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa kaksikielisen tutkinnon (Tvex), joka tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi.

Lue lisää kaksikielisestä tutkinnosta.

Kandidaatintutkielmassa harjaannut tieteellisen kirjallisen esityksen laadintaan äidinkielelläsi, käytät kriittisesti lähdeaineistoja ja perehdyt valitsemaasi aihepiiriin, joka sinua ympäristötieteissä kiinnostaa.

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Täältä löydät opiskelijoiden omia kertomuksia siitä, mikä opiskelussa on parasta ja mikä tekee ympäristötieteiden opiskelusta erityistä!

Lue tästä Opiskelijat äänessä -blogia, jossa opiskelijat kertovat opiskelustaan Helsingin yliopistossa.

Katso tästä Fuksivuosi Viikissä -blogi, jossa Helsingin yliopiston Viikin kampuksen uudet opiskelijat kertovat elämästään ja edesottamuksistaan.

***************

Tässä kolmannen vuoden ympäristötieteiden opiskelijan Karimin mietteitä opiskelusta:

Viikin tiedepuisto, eli kampus, sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Koillis-Helsingissä. Ympäristötieteiden opiskelijalle Viikki tarjoaa laadukkaat mahdollisuudet käytännönläheiseen opiskeluun ympäröivän luonnon ansiosta. Hyvät bussiyhteydet mahdollistavat myös nopean liikkumisen muiden Helsingin Yliopiston kampusten välillä.

Ympäristötieteet on ala, jonka osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Globaalit ympäristöongelmat, kulutus ja kestävä kehitys, biodiversiteetin väheneminen, mikä tahansa sinua kiinnostaakaan, niin ympäristötieteiden alalla voit erikoistua juuri siihen, mihin sinä haluat. Ympäristötieteiden opiskelu Viikissä on laadukasta ja monipuolista, ja voit muokata opinnoistasi juuri sinun näköisesi kokonaisuuden. Järjestettävät kenttäkurssit, joilla voit tutustua Suomen eri biologisiin asemiin, tarjoavat myös käytännönläheistä oppimista juuri oikeanlaisessa ympäristössä.

On tärkeää myös muistaa virkistäytyä opiskelun ohella, ja Viikki on siihen juuri oikea paikka. Viikki tarjoaa hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, pidit sitten lenkkeilystä metsämaisemassa tai ryhmäliikunnasta. Lähin UniSport -liikuntapiste sijaitsee kävelymatkan päässä kampusalueelta. Monen tiedekunnan eri ainejärjestöjen ansiosta Viikissä on myös opiskelijoille jatkuvasti erilaista tapahtumaa ja ainejärjestötoimintaa, ja tutustut helposti muihin oman alan opiskelijoihin, ja luot kontakteja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.