Ura ja työelämä

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterin tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa tai hakeutua työelämään, esim. erilaisiin koulutus-, kehittämis- ja suunnittelutehtäviin.
Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Kaksikielinen tutkinto (Tvex)

Kaksikielisen tutkinnon (Tvex) myötä Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. Tvex-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Tutustu ympäristötieteiden alumnin kokemuksiin kaksikielisen tutkinnon suorittamisesta.

Maisteriopintomahdollisuudet
Alumnitarina: Ympäristöekologi ympäristöyksikön suunnittelijana

Ympäristöekologi Mervi Myyrää ympäristöalalle innostivat aikoinaan luonnontiedepainotteinen lukio ja halu opiskella hyödyllistä alaa. Kiinnostus biologiaa ja kemiaa kohtaan on säilynyt, ja tällä hetkellä Mervi työskentelee tamperelaisen Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n ympäristöyksikössä suunnittelijana. Hänen työhönsä on tähän mennessä kuulunut esimerkiksi asiakasyrityksen kemikaaliriskien kartoitusta, raporttien käännöstöitä, työhygienia-asioiden selvittelyä ja ympäristölainsäädännön tulkintaa.

Ympäristöekologi Mervi Myyrää ympäristöalalle innostivat aikoinaan luonnontiedepainotteinen lukio ja halu opiskella hyödyllistä alaa. Kiinnostus biologiaa ja kemiaa kohtaan on säilynyt, ja tällä hetkellä Mervi työskentelee tamperelaisen Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n ympäristöyksikössä suunnittelijana. Hänen työhönsä on tähän mennessä kuulunut esimerkiksi asiakasyrityksen kemikaaliriskien kartoitusta, raporttien käännöstöitä, työhygienia-asioiden selvittelyä ja ympäristölainsäädännön tulkintaa.

"Olen oppinut työssäni paljon uutta kemikaaleista ja toisaalta siitä, miten konsulttiyritykset toimivat. Tehtävät täällä ovat projektiluontoisia, kiire ja hiljaisemmat ajat vaihtelevat ja rytmittävät työtä", Mervi kertoo.

Ympäristöekologiaa, ympäristöasioiden hallintaa, ympäristökemiaa, ympäristömikrobiologiaa ja kasvibiologiaa opiskellut Mervi valmistui maisteriksi kesällä 2010. Valtiolla ja yliopistolla suoritettujen harjoittelujen ja projektitöiden jälkeen hän kiinnostui konsultointialasta ja päätti hakeutua yksityisen työnantajan palvelukseen. Sopiva tilaisuus tarjoutui bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan järjestämän Fresh Experts -harjoitteluohjelman kautta, ja Mervi löysi itselleen vakituisen työpaikan.

Melua, päästöjä, kansainvälisyyttä

Omaa suunnittelijan työtään Mervi kuvailee toimistotyöksi, jossa tarvitaan muun muassa atk-taitoja, ammattikielen ja sanaston hallintaa, kielitaitoa ja lainsäädännön tuntemista ja soveltamista.

"Esimerkiksi päästö- tai melunmallinnustaitoja olisi voitu opettaa yliopistollakin, niistä olisi paljon hyötyä. Toisaalta hyvin suunnitellutkaan opintokokonaisuudet eivät voi ikinä täysin valmistaa työelämään, sillä etukäteen ei voi tietää millaiseen työhön valmistuttuaan päätyy. Yleisesti oman alan harjoittelu- ja työkokemus on tärkeää ja siihen pitäisi panostaa. Harjoittelua voisi mainiosti olla yksityispuolella jo opiskeluaikana", Mervi miettii.

Vaihto-opiskelu Irlannissa paransi Mervin mielestä kielitaitoa ja antoi arvokasta kokemusta, josta on hyötyä kansainvälisissä projekteissa. Yksityisessä konsulttiyrityksessä myös asiakashankinta ja markkinointi nousevat arvoonsa ja vaativat osaamista.

Pysy valppaana

Mervi on tyytyväinen omiin opintoihinsa, jotka antavat hänen mielestään hyvän pohjan osaamiselle. Työnhaussa ja työelämässä eteenpäin ovat auttaneet oma-aloitteisuus, suorat yhteydenotot työnantajiin ja rohkeus tehdä ja kokeilla uusia asioita. Urasuunnittelu on hyvä olla mukana opintojen suunnittelussa, ja se kannattaa ottaa huomioon niin harjoitteluun kuin vaihto-opiskeluun hakeutuessa. Realistinen visio työelämästä syntyy pikkuhiljaa esimerkiksi kesätöiden ja harjoittelujen kautta. Kannattaa myös tutustua työpaikkasivustoihin ja selvittää, millaisia työpaikkoja ylipäätään on tarjolla.

"Tutustu ihmisiin ja kehitä itseäsi. Opiskele sitä mikä oikeasti kiinnostaa. Jo opiskeluaikana voit miettiä verkostoitumista ja ottaa vaikka yhteyttä mielenkiintoiseen vierailuluennoitsijaan ja kysyä harjoittelupaikkaa tai työpaikkaa", Mervi vinkkaa ja toivoo, että jaksaisi aina pysyä valppaana ja aistit avoinna uusille ideoille.

Tulevaisuudessa Mervi aikoo pysyä ajan hermolla ja kehittää ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan valitsemallaan alalla. "Erityisesti kemikaaleihin liittyvät asiat, ympäristöriskien arvioinnit ja työhygienia-asiat kiinnostavat."

Aineenopettajan pätevyys

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa voi opiskella biologian aineenopettajaksi. Ympäristötieteiden sekä opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.