Opiskelu

Ympäristötieteiden opiskelijana perehdyt ekosysteemien toimintaan ja ihmisen rooliin niissä.

Opit, miten aine kiertää ja energia virtaa maa- ja vesiekosysteemeissä ja ilmassa. Osaat kertoa, miten maa- ja vesiekosysteemit sekä ilmakehä ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tiedät, miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, ja miten yhteiskunta pyrkii ehkäisemään ja lieventämään haitallisia ympäristömuutoksia sekä sopeutumaan niihin. Ohjelma on tieteidenvälinen: opit tarkastelemaan ympäristöä niin luonnon- kuin yhteiskuntatieteidenkin näkökulmasta.

Miksi ympäristötieteiden kandiohjelma?

Ympäristötieteissä perehdytään luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin.

Opit vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Voiko ilmastonmuutosta hidastaa? Miten ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia voidaan ehkäistä, hillitä ja ratkaista monitieteisin keinoin?
  • Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kaupungeissa?
  • Miksi arktinen luonto on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksille? 
  • Mikä merkitys hauella on järvissä?  Miten vieraslajit vaikuttavat herkkään Itämeren ekosysteemiin?
  • Miten vesiekosysteemejä tai saastunutta maaperää voidaan kunnostaa?
  • Miten mikrobit kierrättävät alkuaineita, sitovat hiiltä ja typpeä, ja jalostavat jätteitä?
  • Miten ylläpidetään elinvoimaista maaperää? Mitä on kestävä maatalous?
Tutustu ympäristötieteiden kandiohjelmaan

Videolla tutustut siihen, millaista on opiskella ympäristötieteiden kandiohjelmassa.

Kokemuksia opiskelusta

Muun muassa ympäristötieteiden opiskelija kertoo webinaaritallenteella alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Harkitsin pitkään biologian ja ympäristötieteiden välillä. Valitsin ympäristötieteet, koska pidin siitä, että pääsen samalla opiskelemaan myös yhteiskuntatieteitä."

Alisa Roselius, opiskelija

Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin ympäristötieteiden opiskelusta.

 

Rakenne ja sisältö

Opiskelet ympäristökysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista. Opiskelujesi alussa saat pohjatiedot kemiasta, biologiasta ja muista luonnontieteellisistä perusasioista. Näitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä ekosysteemeihin ja ihmisen toimintaan. Syvennät osaamistasi valitsemallasi alalla: agroekologia, akvaattiset tieteet, sosio-ekologiset kaupunkisysteemit, maaperä- ja ympäristötiede, maatalouden ympäristöteknologia, ympäristömikrobiologia tai kestävä kehitys/hållbar utveckling (ruotsinkielinen opintokokonaisuus). Kiinnostuksen kohteidesi mukaan opit käytännön tutkimusmenetelmiä mm. laboratoriotöissä ja kenttäkursseilla. Kehität myös viestintä- ja kielitaitojasi, perehdyt tieteelliseen ajatteluun ja opit seuraamaan ympäristöalan kehitystä. Opintoihisi sisältyy myös työelämään orientoivia opintoja. Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja myös yliopiston muissa tiedekunnissa tai muissa yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla.
Voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian opettajaksi.

Lue lisää luonnontieteiden kandin rakenteesta ja aineenopettajan opiskelusta.

Opetuskieli

Tämä koulutusohjelma tarjoaa sinulle opintokieleesi liittyviä valintamahdollisuuksia. Voit halutessasi opiskella pääosin suomeksi mutta koulutusohjelma tarjoaa opintoja myös ruotsiksi. Sinulla on mahdollisuus oppia alasi keskeisiä sisältöjä kummallakin kotimaisella kielellä. Tässä ohjelmassa sinulla on oikeus tehdä opintosuorituksesi joko suomeksi tai ruotsiksi opetuskielestä riippumatta. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Koulutusohjelma tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden kouluttautua kielitaitoiseksi asiantuntijaksi suorittamalla kaksikielisen tutkinnon/tvåspråkig examen (Tvex), jonka tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot. Kaksikielinen tutkinto Helsingin yliopistosta tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvex-opiskelijana suoritat käytännössä vähintään 60 opintopistettä 180 opintopisteen kandidaatintutkinnostasi suomeksi ja vähintään 60 opintopistettä ruotsiksi niin, että opetuskieli on sama kuin suorituskieli. Kielitaidon kehittämisen edistämiseksi Tvex-opiskelijoille tarjotaan tehostettua kielitukea. Jos suoritat Tvexin, saat tutkintotodistukseesi merkinnän siitä, että olet suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Lisäksi saat todistuksen kielitestistä (CEFR/C1). Tvexin suorittaminen ei pidennä opiskeluaikaa.

Kurssit ja opetus

Opinnot koostuvat luennoista, seminaareista, projektitöistä, työelämäopinnoista sekä itsenäisestä opiskelusta. Valintojesi mukaan opintoihisi voi sisältyä myös laboratorio- ja kenttäkursseja. Lähiopetusta tarjotaan pääosin Viikin kampuksella Helsingissä. Lisäksi opetusta on tarjolla myös yliopiston muilla kampuksilla Helsingissä ja Lahdessa sekä Tvärminnen ja Lammin kenttäasemilla. Opetuksessa sovelletaan projektioppimisen menetelmiä ja hyödynnetään verkko-opiskelumenetelmiä. Joitakin kursseja voi suorittaa kokonaan verkossa.

Voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian opettajaksi.

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Helsingin yliopisto tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa kaksikielisen tutkinnon (Tvex), joka tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi.

Lue lisää kaksikielisestä tutkinnosta.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkielmassa harjaannut tieteellisen kirjallisen esityksen laadintaan, käytät kriittisesti lähdeaineistoja ja perehdyt valitsemaasi aihepiiriin, joka sinua ympäristötieteissä kiinnostaa.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!

Opis­ke­lua Vii­kis­sä - opis­ke­li­jat ker­to­vat

Täältä löydät opiskelijoiden omia kertomuksia siitä, mikä opiskelussa on parasta ja mikä tekee ympäristötieteiden opiskelusta erityistä!

Lue tästä Opiskelijat äänessä -blogia, jossa opiskelijat kertovat opiskelustaan Helsingin yliopistossa.

Katso tästä Fuksivuosi Viikissä -blogi, jossa Helsingin yliopiston Viikin kampuksen uudet opiskelijat kertovat elämästään ja edesottamuksistaan.

***************

Tässä kolmannen vuoden ympäristötieteiden opiskelijan Karimin mietteitä opiskelusta:

Viikin tiedepuisto, eli kampus, sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Koillis-Helsingissä. Ympäristötieteiden opiskelijalle Viikki tarjoaa laadukkaat mahdollisuudet käytännönläheiseen opiskeluun ympäröivän luonnon ansiosta. Hyvät bussiyhteydet mahdollistavat myös nopean liikkumisen muiden Helsingin Yliopiston kampusten välillä.

Ympäristötieteet on ala, jonka osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Voit erikoistua juuri siihen, mihin sinä haluat, esimerkiksi

  • globaaleihin ympäristöongelmiin
  • kulutukseen ja kestävään kehitykseen
  • biodiversiteetin vähenemiseen

Ympäristötieteiden opiskelu Viikissä on laadukasta ja monipuolista, ja voit muokata opinnoistasi juuri sinun näköisesi kokonaisuuden. Järjestettävät kenttäkurssit, joilla voit tutustua Suomen eri biologisiin asemiin, tarjoavat myös käytännönläheistä oppimista juuri oikeanlaisessa ympäristössä.

On tärkeää myös muistaa virkistäytyä opiskelun ohella, ja Viikki on siihen juuri oikea paikka. Viikki tarjoaa hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, pidit sitten lenkkeilystä metsämaisemassa tai ryhmäliikunnasta. Lähin UniSport -liikuntapiste sijaitsee kävelymatkan päässä kampusalueelta. Monen tiedekunnan eri ainejärjestöjen ansiosta Viikissä on myös opiskelijoille jatkuvasti erilaista tapahtumaa ja ainejärjestötoimintaa. Tutustut helposti muihin oman alan opiskelijoihin, ja luot kontakteja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.