Opiskelijatarinoita

Millaista on opiskella ympäristötieteiden kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokoemuksiin ympäristötieteiden opiskelusta.
Alisa Roselius

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Alisa ja valmistuin juuri ympäristötieteiden kandiohjelmasta suuntautumisena agroekologia. Nyt opiskelen Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelmassa. Tarkoituksenani on jatkaa agroekologian opiskelua, jonka parissa minua kiinnostaa erityisesti globaali ruokaturva.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Harkitsin pitkään biologian ja ympäristötieteiden välillä. Valitsin ympäristötieteet, koska pidin siitä, että pääsen samalla opiskelemaan myös yhteiskuntatieteitä.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Parasta opinnoissa ovat olleet erilaiset opiskelijatapahtumat, erityisesti risteilyt ja sitsit ovat olleet lemppareitani.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Lempparikurssini on ollut EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan kurssi.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Itselläni on ihan positiivinen olo tulevaisuuden työnäkymistä. Teen tälläkin hetkellä opintojen ohella oman alan töitä.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen löytänyt UniSportista ihan uutta intoa liikkumiseen. Minulla on muutama vakiotunti, joilla käyn kavereiden kanssa viikoittain. Olen myös jatkanut ratsastusharrastustani.

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Olen asunut koko elämäni Helsingissä. Opintojeni alussa asuin soluasunnossa pari kuukautta, ja nykyään omistan asunnon.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Ei tarvitse olla ”kympin oppilas” pärjätäkseen yliopistolla. Opinnot sujuvat ihan hyvin, vaikka ylioppilastodistus ei olisikaan pelkkää Laudaturia (itselläni ei todellakaan ollut).

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Ympäristötieteiden ja biologian pääsykoemateriaali perustuu lukion oppimäärään. Jos on vielä lukiossa, niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuus kysyä opettajilta mieltä askarruttavia kysymyksiä. Kannattaa myös lukea biologian lisäksi jonkin verran esimerkiksi kemiaa ja maantietoa. Pääsykoe ei suoranaisesti perustu muuhun kuin biologian oppimäärään, mutta kemian ja maantiedon ymmärtämisestä voi olla hyötyä asioiden hahmottamisessa, sillä luonnontieteissä kaikki kytkeytyy loppupeleissä toisiinsa.