Ura ja työelämä

Maantieteen kandiohjelman tuottamat tiedot ja taidot tukevat valmistuneiden sijoittumista erilaisiin asiantuntijatehtäviin esimerkiksi julkiseen hallintoon, yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin, kustannusalalle, suunnittelu- ja konsulttitoimistoihin, kartografian ja geoinformatiikan tehtäviin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin, matkailu-, tiedotus- ja markkinointialalle sekä kehitysmaatehtäviin. Maantieteen oppiaineesta valmistuneet opiskelijamme ovat työllistyneet erittäin hyvin.

Maantieteen aineenopettajan kelpoisuuden saa vasta ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteriohjelma) suorittamisen yhteydessä. Opetettavien aineiden opintojen pitää kuitenkin sisältyä pääosin jo kandiohjelmaan eli alempaan korkeakoulututkintoon.

Meiltä valmistuneiden alumnien kommentteja:

 • "Laaja-alaisesta maailmankuvasta, tiedonhaun osaamisesta sekä nopeasta tiedon omaksumiskyvystä on etua päivittäin. Kerron aina ylpeästi olevani koulutukseltani maantieteilijä!"
 • "Maantiede antaa hyvän pohjan nykyisen työelämän vaatimuksiin. Viestintätaidot ja visuaalinen esittäminen samoin generalistin ote ovat vahvoja avuja."
 • "Oikeastaan maantieteen opintojen myötä kehittynyt tutkiva ja utelias ote asioihin, laajojen asiakokonaisuuksien hallinta ja alueellinen hahmottaminen ovat kantaneet läpi työuran. Maantieteilijä voi päätyä tekemään ihan mitä vaan. Se on omasta mielenkiinnosta ja heittäytymisen halusta kiinni."
 • "Maantiede opettaa hahmottamaan ja jäsentelemään laajoja kokonaisuuksia ja etsimään prosesseja, jotka vaikuttavat muutokseen sekä kuvaamaan näitä ymmärrettävässä muodossa."
 • "Paikkatieto-opinnot jatkuvassa "hyötykäytössä". Maantieteen antama ymmärrys yhteiskunnan ja maankäytön ilmöiden ymmärtämiseen tärkeässä roolissa."
 • "Koen että työni vastaa koulutustani ja koulutuksen aikaiset valintani ovat johdattaneet minut tällaisten asioiden pariin. Koen tekeväni unelmatyötä ja samalla haluan kehittyä ja hankkia työtä tukevaa osaamista lisää."

Pidämme yhteyttä meiltä valmistuneisiin opiskelijoihin omassa Facebook-ryhmässä "Helsingin yliopiston maantieteen alumnit".

Nykyiset opiskelijamme tutustuvat maantieteilijöiden työpaikkoihin tekemällä osana työelämäkurssia alumni- ja organisaatiohaastatteluja. Haastattelut ja tietoja opintojen aikana tehdyistä harjoitteluista on koottu työelämän tietopankkiin. Se on avoin kaikille maantieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Maantieteilijöiden työnkuvaa voit tutkia myös yliopistojen uraseurantakyselyihin perustuvalta Töissä.fi-sivustolta. Siellä vastaajina on myös muualta kuin Helsingistä valmistuneita maantieteilijöitä.

Helsingin yliopistosta valmistuneet maantieteilijät työskentelevät mitä moninaisimmissa työtehtävissä. Tähän listaukseen tietoja on koottu maantieteen työelämäkurssilla vuosien varrella tehdyistä alumnihaastatteluista sekä alumnikyselystä 2016. Lista ei suinkaan ole kattava, monia muitakin nimikkeitä löytyy. Listalla ei myöskään ole mainittu moneen kertaan samaa työtehtävää, vaikka esimerkiksi konsultteja löytyy lukuisista yrityksistä. 

 • kaavoittaja yleiskaavatasolla
 • konsultti
 • yritysvalmentaja
 • täydennyskoulutuksen suunnittelija
 • viestintää kehitysyhteistyöjärjestössä
 • yrittäjä
 • matkailualan opettaja
 • lukion aineenopettaja, maantiede ja biologia
 • ympäristöopin opettaja
 • maantieteen ja terveystiedon opettaja
 • johtotehtävät julkishallinnossa
 • kustantamossa oppikirjojen toimittaja
 • tutkija
 • projektipäällikkö
 • suunnittelija kansainvälisissä projekteissa
 • suunnittelija aluesuunnittelussa
 • viestintää
 • strategista suunnittelua
 • projekti- ja tiimijohtaja
 • paikkatieto-osaaja
 • freelancer
 • geoinformatiikka
 • logistiikan ala
 • tutkimushankkeiden johto
 • ympäristönsuojelun ja metsävarojen kestävän käytön asiantuntija kehitysyhteistyöjärjestössä
 • kaupunkisuunnittelu
 • opinto-ohjaaja
 • maankäytön tehtävät
 • asumiseen liittyvät asiantuntijatehtävät
 • ammattiliiton asiantuntija
 • kehittämis- ja hallintotehtävät
 • meriluonnon tutkimus
 • tutkimusavustaja
 • post doc-tutkija
 • seutukaavasuunnittelija
 • kartoitustyö
 • toimitusjohtaja
 • verkkotuottaja
 • viestintäpäällikkö
 • koordinaattori
 • yliaktuaari
 • toimialajohtaja
 • paikkatietosuunnittelija
 • pelastusjohtaja
 • professori
 • ulkoasiainsihteeri
 • myyntijohtaja
 • järjestöavustaja
 • ulkoasiainsihteeri
 • kouluttaja
 • pääsihteeri
 • tohtorikoulutettava
 • toimittaja
 • tuotepäällikkö
 • lähetystösihteeri
 • sisällöntuottaja
 • tiedeasiantuntija
 • yrittäjyyskoordinaattori
 • suunnitteluasiantuntija
 • erityisasumisen asiantuntija
 • luontotoimittaja ja kirjailija
 • gis-operaattori
 • liikennesuunnittelija
 • aluepäällikkö
 • tiedottaja
 • kehityspoliittinen asiantuntija
 • suunnitteluavustaja
 • luonnonsuojelujohtaja
 • kaavoittaja
 • kehityspäällikkö
 • YK-avustaja
 • näyttelykoordinaattori
 • erityisasiantuntija
 • asuntoneuvoja
 • diplomaatti