Kokeile opiskelua Avoimessa – Aloita nyt!

Tutustu yliopisto-opiskeluun ja eri tieteenaloihin ilman ikärajoja, pohjakoulutusvaatimuksia tai valintakokeita!

Avoin yliopisto

Lähes kaikista Helsingin yliopiston kandiohjelmista on tarjolla opintoja Avoimessa yliopistossa. Monelta tieteenalalta ja opintosuunnalta on tarjolla perus- ja aineopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös viestintä- ja kieli- sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston opetussuunnitelmia, ja opintosuoritukset kirjataan yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia (15 euroa/opintopiste).

Jat­ku­van opis­ke­lun ja oppimisen mah­dol­li­suu­det Helsingin yliopistossa

Voit kokeilla yliopisto-opiskelua verkossa 24/7, suorittaa kursseja tai osallistua avoimiin tilaisuuksiin. Avoimen yliopiston verkkokurssien lisäksi yliopistossa on tarjolla kaikille avoimia verkkokursseja eli MOOC:eja ja paljon muita opiskelumahdollisuuksia.