Humanistiset opinnot

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanisteilla on keskeinen merkitys perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös esim. talouden ja tekniikan maailmassa.

Historian kandiohjelman opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.

Historian opinnot Avoimessa yliopistossa
Historian perusopintoja (30 op) järjestetään lukuvuosittain avoimena yliopisto-opetuksena. Kesäopetuksena järjestetään Temaattisten aineopintojen (15 op) opetusta.

Historian perusteisiin johdattavat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Keskiajan tutkimuksen opinnot Avoimessa yliopistossa

Kielten koulutusohjelman opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi. Opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Kielten opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voit opiskella kielten koulutusohjelman perusopintoja (5–30 op) ja tieteenala- ja teemaopintoja.

Kielten perusteisiin johdattavat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös Kielikeskuksen kieliopintoja:

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla?

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa on opintoja usealta tieteenalalta:

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden perusteisiin johdattavat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Kulttuuria lähestytään sekä alueina että ilmiöinä. Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma koostuu useista tieteenaloista ja opintokokonaisuuksista.

Kulttuurien tutkimuksen opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yhteisiä perusopintoja sekä joidenkin suuntautumisvaihtoehtojen teema- tai tieteenalaopintoja. Niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 15–30 op; laajemmat perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea tutkinto-opiskelijaksi ja opiskella tutkinto.

Kulttuurien tutkimuksen perusteisiin johdattavat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Ohjelma tarjoaa sinulle vahvan pohjan niin taidemaailmassa ja kulttuurielämän parissa työskentelyyn kuin tutkijanuralle suuntautumiseen.

Avoimessa yliopistossa Taiteiden tutkimuksen opinnot tarjoavat sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Tarjonnassa on taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuuntien perusopintoja 30 op ja yksittäisiä opintojaksoja aineopinnoista. Lisäksi järjestetään koulutusohjelman tieteenalan opintoihin sisältyviä Taiteiden tutkimus I -opintokokonaisuuden opintoja.

Taiteiden tutkimuksen perusteisiin johdattavat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)