Elintarviketieteen kandiohjelman lähtöpisteet

2019 Lähtöpisteet

Hakukohde:

  • Elintarviketieteiden kandiohjelma, elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Voit saada lähtöpisteitä, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, European Baccalaureate (EB)–tutkinnon, International Baccalaureate (IB)-tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon. Et voi saada lähtöpisteitä mistään muista tutkinnoista tai millään muilla perusteilla.

Ylioppilastutkinnosta, European Baccalaureate (EB)-tutkinnosta, International Baccalaureate (IB)-tutkinnosta tai Suomessa suoritetuista Reifeprufüng (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnoista voi saada elintarviketieteiden kandiohjelmassa enintään 60 lähtöpistettä.

Lähtöpisteitä voi saada seuraavista aineista:

äidinkieli, matematiikka sekä reaali tai yksi seuraavista ainereaaleista: fysiikka, kemia, biologia.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Ennen vuotta 2006 tai sen jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet

AINE

TASO

L

E

M

C

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

22

18

14

10

matematiikka

 

pitkä

18

14

10

8

lyhyt

10

8

4

0

reaali / ainereaali: biologia, fysiikka, kemia

20

16

12

9

International Baccalaureate (IB)-, European Baccalaureate (EB)- ja Suomessa suoritetuista Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnoista annettavat lähtöpisteet

IB-tutkinnosta saatavat lähtöpisteet

AINE

TASO

7

6

5

4

äidinkieli1)

22

18

14

10

matematiikka

 

HL2)

18

14

10

8

SL3)

10

8

4

0

biologia, fysiikka, kemia

20

16

12

9

1) A-kieli
2) Higher level ja Further Mathematics
3) Standard level

EB-tutkinnosta saatavat lähtöpisteet

 

AINE

TASO

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

äidinkieli1)

22

18

14

10

matematiikka

 

pitkä

18

14

10

8

lyhyt

10

8

4

0

biologia, fysiikka, kemia

20

16

12

9

1) L1-L2 kieli

RP/DIA-tutkinnosta saatavat lähtöpisteet

AINE

TASO

15-13

12-10

9-7

6-5

äidinkieli1)

22

18

14

10

matematiikka2)

 

18

14

10

8

biologia, fysiikka, kemia

20

16

12

9

1) parhaiten pisteitä tuottava kieli
2) RP- ja DIA-tutkintojen matematiikan koe pisteytetään yo-tutkinnon pitkän kokeen mukaan.