Yläluokat
Helsingin normaalilyseossa on perusopetuksen yläluokat 7 - 9 ja yläluokilla noin 360 oppilasta. Perusopetuksen oppilaat tulevat kouluun ensisijaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään soveltuvuuskokeella.

Helsingin normaalilyseossa on perusopetuksen yläluokat 7 - 9 ja yläluokilla noin 360 oppilasta. Perusopetuksen oppilaat tulevat kouluun ensisijaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään soveltuvuuskokeella.

Helsingin normaalilyseon perusopetuksen rehtori on Juha-Pekka Husso.

Yläluokkien opetuksesta vastaavat koulun aineenopettajat ja opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat. Jokaisella luokalla on lisäksi oma luokanohjaajansa.

Henkilökunnan yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta: /node/9839

Oppilaskuntatoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön. Norssin yläluokkien oppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle, kun uusi oppilaskuntaa edustava hallitus valitaan. Peruskoulun oppilaskunnan hallitus muodostetaan syksyisin uuden lukuvuoden alkaessa, ja hallituksen toimintakausi kestää syyslukukaudesta seuraavan kevätlukukauden loppuun.

Oppilaskunnan hallitus on mukana koulun keskeisten päätöstentekoelinten toiminnassa. Oppilaskunnan hallituksen kokouspöytäkirjat ovat pääosaltaan julkisia asiakirjoja, joihin kaikilla halukkailla on oikeus tutustua.

Peruskoulun oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Norssin lukion opiskelijakunnan hallituksen kanssa. Norssin opiskelukuntien hallitukset haluavat edustaa ja palvella Norssin oppilaita ja opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Jos siis mielessäsi on jotakin, mitä mielestäsi opiskelukuntien pitäisi tehdä tai mikä voisi olla koulussamme paremmin, ota yhteyttä! Olemme tavoitettavissa koulun käytäviltä, sähköpostitse ja Facebookissa.

Yhteys oppilaskuntaan

Postiosoite:
Helsingin normaalilyseon peruskoulun oppilaskunta
PL 38 (Ratakatu 6), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköposti:
oppilaskunta-norssi(at)helsinki.fi

Koulussa tuetaan koulun ja kodin yhteistyöllä kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.

Helsingin normaalilyseon vanhemmilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa koulu tekee yhteistyötä. Tarkemmat tiedot vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyvät omalta sivultaan: /node/9843

Asiakirjat ja lomakkeet

Helsingin normaalilyseon järjestyssäännöt Norssin järjestyssäännöt

Ilmoittautumislomake alaluokille:  lomake

Ilmoittautumislomake yläluokille:  lomake