Oppilaaksi normaalilyseon yläluokille
Helsingin normaalilyseossa on perusopetuksen luokat 1–3 ja 7–9.  Peruskoulun yläluokilla 7–9 on yhteiset tilat ja opettajat lukion kanssa ja perusopetuksessa opiskellaan valtakunnallisen vuonna 2014 laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen oppilaat otetaan koulun omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään erillisellä soveltuvuuskokeella.
Oppilaaksiotto 7. luokalle lukuvuodelle 2022–2023

7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue käsittää Snellmanin alakoulun ja Tehtaankadun alakoulun oppilaaksiottoalueet. Mikäli oppilas asuu ja on kirjoilla ko. alueella olevassa osoitteessa koko yläkoulun ajan, hänen lähikoulunsa on Helsingin normaalilyseo.

Kieliohjelma

A1 englanti ranska ruotsi
A2 englanti ranska ruotsi
B1 ruotsi
B2 latina 7. luokalta
B2 ranska, saksa, venäjä 8. luokalta (ryhmä muodostetaan, mikäli riittävästi osallistujia)

Latinanluokalle otamme oppilaita soveltuvuuskokeen perusteella. Koe on äidinkielen koe. Helsingin kaupungin kouluissa olevat ilmoittautuvat kokeeseen Wilman yläkouluhaun kautta. Muiden tahojen alakouluissa olevat sekä ulkopaikkakuntalaiset ilmoittautuvat kokeeseen Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella: Lomakkeet > Perusopetus > Kuudesluokkalaiset > Ulkopaikkakuntalaisen ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen. Lomake tulee lähettää peruskoulun sihteerille sähköisesti (lotta.sjoblom@helsinki.fitai postitse (Helsingin normaalilyseo, Sihteerit, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto) tiistaihin 13.1.2022 mennessä.

Kaikki oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin maaliskuun loppuun mennessä.

Tutustumispäivä

Tuleville seiskaluokkalaisille on tutustumispäivä koulun juhlasalissa perjantaina 20.5. klo 13.

Oppilaaksiotto muille perusopetuksen vuosiluokille

Otamme vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaita 8. ja 9. luokalle. Oppilaaksiottoalueet ovat nähtävissä Helsingin kaupungin palvelukartta-palvelussa: Palvelukartta.

Tiedustelut: Perusopetuksen rehtori Juha-Pekka Husso.