Pohjoismainen oikeusvaltiomalli ja arktisuus kiinnostavat Kiinassa

Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja oikeusvaltio kiinnostavat Kiinan oikeusoppineita ja yhteiskunnan toimijoita. – Vertailevan tutkimuksen kautta voidaan tarkastella, mikä on toiminut eri konteksteissa ja mikä ei, sanoo professori Ulla Liukkunen, joka johtaa Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskusta. Hän pitää hienona sitä, että pääsemme jakamaan näkemyksiämme ja käytäntöjämme pohjoismaisista oikeudellisista toimintamalleista.

Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskus China Law Center toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä ja sen toimintaan osallistuu lisäksi kahdeksan muuta suomalaista yliopistoa sekä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitikan instituutti Krimo. Perustamisensa jälkeen keskuksesta tuli pääkanava, jonka kautta hoidetaan yhteistyötä ja yhteistyöhankkeita Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian CASS:n kanssa. Keskus koordinoi ja tukee suomalaisten yliopistojen Kiinan oikeutta koskevaa vertailevaa tutkimusta.

Keskuksen pitkään jatkunutta, vahvaa yhteistyötä Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian kanssa voidaan pitää merkittävänä ja poikkeuksellisena myös kansainvälisessä mittakaavassa.

Tiedeakatemian kuuden hengen ryhmä kävi vierailulla tiedekunnassa huhtikuun alussa. Ryhmä matkasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin seurueessa, joka kävi valtiovierailulla Suomessa matkallaan Yhdysvaltoihin ja presidentti Donald Trumpin vieraiksi. Vieraat ja yliopiston isännät vaihtoivat kokemuksia tähänastisesta yhteistyöstä ja esille nousi halu jatkaa ja tiivistää yhteistyötä sekä laajentaa yhteistyön skaalaa.

– Kiinalaisia kiinnostaa erityisesti arktinen alue ja pohjoismainen hyvinvointivaltio, ja myös työntekijöiden oikeuksia ja kollektiivista työoikeutta koskevia tutkimustyön tuloksia julkaisuineen pidettiin tärkeinä, kertoo Ulla Liukkunen, joka oli vastaanottamassa delegaatiota. Pohjoismainen yhteistyö nähdään puolin ja toisin tärkeänä ulottuvuutena, ja sitä halutaan tulevaisuudessa aktiivisesti kehittää. Myös ympäristöoikeus sekä oikeuden ja sukupuolen tutkimus ovat tärkeitä teemoja.

Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia CASS haluaa toimintansa yhä näkyvämmäksi ja toivoo, että Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskusta kehitettäisiin edelleen.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijat saavat yhteistyön myötä kansainvälistä näkyvyyttä Kiinan oikeuden tutkimushankkeille. Kiinan oikeutta on enenevässä määrin myös tiedekunnan opetusohjelmassa.

Dekaani Kimmo Nuotio, joka on toiminut keskuksen johtoryhmän puheenjohtajana perustamisesta lähtien, on ollut kehittämässä laajempaakin verkostoitumista Suomessa mm. pian lanseerattavan China Research Foorumin myötä.