Yhteystiedot

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on osa
valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta.

Sosiaalitieteiden laitos,
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Intranet Flamma

Tiedekunta Facebookissa

 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta. Instituutissa harjoitettavalle tutkimukselle on leimallista monitieteinen, yhteiskuntatieteellisiä ja oikeudellisia näkökulmia yhdistävä lähestymistapa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti aloitti toimintansa 1.1.2015. Sen edeltäjä on vuoteen 2014 asti toiminut Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on osa valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta.

Uutinen 27.2.2017

Lähes puolet nuorista on kokenut poliisikontrollia

Noin 40 prosenttia 15–16-vuotiaista nuorista oli kokenut poliisin toimesta muun muassa paikalta poistamisen, laukkujen tai vaatteiden tutkimisen tai kiinniottamisen. Sama osuus oli kokenut vartijoiden ja järjestyksenvalvojien nuoriin kohdistamia vastaavia toimenpiteitä, todetaan Helsingin yliopistolla tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa, joka tarkastelee nuorten luottamusta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan.

>>Lue lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 13.2.2017

Henkirikosten määrä edelleen laskusuuntainen

Henkirikollisuuden seurantajärjestelmän mukaan vuonna 2016 Suomessa tehtiin 82 henkirikosta (1,5 henkirikosta 100 000 asukasta kohti). Henkirikosten määrä on vähentynyt yhtäjaksoisesti jo 20 vuotta.

>>Julkaisuun

Kuvituskuva_logo

Uutinen 6.2.2017

Ylinopeudet vähenivät rikesakkojen korotuksen jälkeen

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan ylinopeudet ovat vähentyneet valta- ja kantateillä noin yhdeksän prosenttia rikesakkojen korotuksen jälkeen.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 3.2.2017

Vankien kasvaneet päihdeongelmat eivät aina nouse pinnalle

Vangin vapautumisvaiheen tukitoimiin tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Kaikkien vankien päihdeongelmia ei havaita vankilassa ja eikä tukea välttämättä ole saatavilla jokaiselle, todetaan Helsingin yliopistolla tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 8.12.2016

Suljetuissa vankiloissa ongelmia vankeuslakiuudistuksen toteutumisessa

Vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin avovankiloissa. Oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin puutteita suljetuissa vankiloissa.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 28.11.2016

Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016

Järjestyksessään kahdeksannen nuorisorikollisuuskyselyn tulokset on julkaistu.

>>Julkaisuun

Kuvituskuva_logo

Uutinen 22.6.2016

Rikollisuustilanne 2015 ja Seuraamusjärjestelmä 2015

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin rikollisuustilannetta, rikollisuuden kehitystä ja kontrollijärjestelmän toimintaa kuvaavat vuosikirjat ovat ilmestyneet.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 21.6.2016

Tutkimus nuorten aikuisten velkaongelmista

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten velkaantumista, velkaongelmia ja keinoja talouden tasapainottamiseksi internetkyselyn avulla.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 13.5.2016

Kansallisen rikosuhritutkimuksen vuoden 2015 tiedot julkaistu

Kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) perusraportti vuodelta 2015 on ilmestynyt. Katsaus sisältää tietoja uhkailujen, fyysisen väkivallan sekä omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä väkivallan pelosta vuonna 2015. Lisäksi raportissa tarkastellaan eräiden rikostyyppien ja rikollisuuden pelon kehitystä vuosina 2012–2015. Julkaisu on vapaasti saatavilla pdf-muodossa.

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2015 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia
Katsauksia 13/2016 - Petri Danielsson & Juha Kääriäinen

Lisätietoja:
Suunnittelija Petri Danielsson
puh. 029 41 20860
petri.danielsson(at)helsinki.fi

Kuvituskuva_logo

Uutinen 3.2.2016

Henkirikoskatsaus 2016 on ilmestynyt

Vuonna 2015 poliisin tietoon tuli 115 uhrin kuolemaan johtanutta tahallista väkivaltarikosta. Rikollisuustaso 100 000 asukasta kohti oli 2,1. Henkirikollisuus on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana selvästi vähentynyt.

>>Julkaisuun

Kuvituskuva_logo

Uutinen 22.1.2016

Julkaisu pikavippiuudistuksen vaikutuksista

Katsauksia-sarjan julkaisu "Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa" on julkaistu (Katsauksia 9/2015).

>> Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 4.1.2016

Uusi julkaisu vaikutusten arvioinnista hallituksen esityksissä

Katsauksia-sarjan julkaisu "Vaikutusten arviointi ja lainvalmistelun perustietoja vuoden 2013 hallituksen esityksissä" on julkaistu (Katsauksia 8/2015).

>> Julkaisuun

Kuvituskuva_logo

Uutinen 29.10.2015

Krimolla uudet toimitilat

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on muuttanut uusiin tiloihin. Instituutin uudet toimitilat sijaitsevat Metsätalolla osoitteessa Unionkatu 40. Huomaathan myös muuttuneen postiosoitteemme.

Kuvituskuva_logo

Uutinen 18.9.2015

Tietoarkisto myönsi vuoden 2015 Aineistopalkinnon VTT Janne Kivivuorelle

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2015 aineistopalkinnon Krimon kriminologisen yksikön tutkimusjohtajalle Janne Kivivuorelle tunnustuksena esimerkillisestä aineistonhallinnasta ja tutkimusaineistojen elinkaaren huomioimisesta.

>> Tiedote tietoarkiston sivuilla

Kuvituskuva_logo

Uutinen 1.9.2015

Rikollisuustilanne 2014 ja Seuraamusjärjestelmä 2014 -raportit julki

Vuonna 2014 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 507 000 rikosta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2014 kirjattiin 322 600 liikennerikkomusta, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvun alusta lähtien vähentynyt. Varkausrikoksissa väheneminen on ollut miltei yhtäjaksoista. Ilmi tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi 2010-luvulle saakka, mutta väestölle suunnattujen uhritutkimusten perusteella väkivallan määrä pysyi vastaavalla aikavälillä suunnilleen samalla tasolla. Viime vuosina poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on vähentynyt selvästi.  >> Lue lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 13.8.2015

Vangeille suunnattu kysely: ongelmia vankilakäytäntöjen yhdenmukaisuudessa, oikeudet toteutuvat vaihtelevasti

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa selvitettiin vuoden 2006 vankeuslakiuudistuksen toimivuutta keskeisten tavoitteiden osalta, vankien näkökulmasta. Vangeille suunnatun kyselyn perusteella vangit tuntevat oikeutensa kohtuullisen hyvin, mutta oikeuksien toteutumisessa on osin merkittäviä, vankilakohtaisia eroja. >> Lue koko tiedote

Kyselytutkimus vankeusvangeille sääntelyn toimivuudesta ja vankilaoloista
Katsauksia 6/2015 - Liimatainen, Anu, Rantala, Kati, Paasonen, Jyri & Mäkipää, Leena

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Anu Liimatainen
puh. 02941 20877
anu.liimatainen(at)helsinki.fi

Kuvituskuva_logo

Uutinen 7.7.2015

Kansallisen rikosuhritutkimuksen vuoden 2014 tiedot julkaistu

Kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) perusraportti vuodelta 2014 on julkaistu. Katsaus sisältää tietoja uhkailujen, fyysisen väkivallan sekä omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä väkivallan pelosta vuonna 2014. Lisäksi raportissa tarkastellaan eräiden rikostyyppien ja rikollisuuden pelon kehitystä vuosina 2012–2014. Julkaisu on vapaasti saatavilla pdf-muodossa.

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2014 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia
Katsauksia 3/2015 - Petri Danielsson & Venla Salmi

Lisätietoja:
Suunnittelija Petri Danielsson
puh. 029 412 0860
petri.danielsson(at)helsinki.fi

Kuvituskuva_logo

Uutinen 1.1.2015

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti osaksi valtiotieteellistä 1.1.2015

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) siirtyy osaksi valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta 1.1.2015 alkaen. Instituutin tehtävänä on harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta ja siihen liittyvää julkaisutoimintaa. Tutkimuksen leimallinen piirre on yhteiskuntatieteellisen ja oikeudellisen näkökulman yhdistäminen

Lue lisää >>

Kuvituskuva_logo