Yhteystiedot

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on osa
valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta.

Sosiaalitieteiden laitos,
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Intranet Flamma

Tiedekunta Facebookissa

 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta. Instituutissa harjoitettavalle tutkimukselle on leimallista monitieteinen, yhteiskuntatieteellisiä ja oikeudellisia näkökulmia yhdistävä lähestymistapa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti aloitti toimintansa 1.1.2015. Sen edeltäjä on vuoteen 2014 asti toiminut Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on osa valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta.

Uutinen 21.6.2017

Oikeustajututkimus: Kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat

Kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat huomattavasti, kertoo Helsingin yliopiston oikeusministeriön toimeksiannosta tekemä tutkimus. Tutkimuksessa sekä kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin heille esitettyihin rikostapauksiin.

>>Lue lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 21.6.2017

Rikollisuustilanne 2016 julkaistu

Vuonna 2016 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 488 000 rikosta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2016 kirjattiin noin 335 000 liikennerikkomusta, mikä on puolestaan neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

>>Lue lisää

Kuvituskuva_logo

 

Uutinen 2.6.2017

Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on kehittänyt yhdessä Rikoksentorjuntaneuvoston kanssa kotimaista rikoksentorjunnan arviointitutkimusta koostavaa tietokantaa. Se sisältää tiedot arvioiduista toimenpiteistä, tutkimusten näyttötasoista sekä tutkijoiden arviot toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Kannan 2.6.2017 julkistetussa ensimmäisessä koosteessa on 16 arviointitutkimusta. Jatkossa tietokannan koostetta päivitetään säännöllisin väliajoin.

Lue lisää: Janne Kivivuori (2017) Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta. Haaste 2/2017.

Kuvituskuva_logo

 

Uutinen 5.5.2017

Vankien rangaistusajan suunnitelmissa puutteita

Rangaistusajan suunnitelmia laaditaan vangeille melko kattavasti, mutta niiden laadussa, toteutumisessa ja seurannassa on puutteita. Ongelmat keskittyvät suljettuihin vankiloihin. Lain tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi lisäresursseja ja vankilaviranomaisten menettelytapojen yhdenmukaistamista.

>>Lue lisää

Kuvituskuva_logo

 

Uutinen 11.4.2017

Ensimmäinen valtakunnallinen Oppilaitosten turvallisuustutkimus (OLT-2016) julkaistu

Oppilaitosten turvallisuustutkimuksen tavoitteena on muodostaa tilannekuvaa rikollisuuden kehityksestä kouluissa, sekä tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää turvallisuutta tukevien toimien kehittämisessä. Samalla se muodostaa aineistoperustaa kriminologiselle perustutkimukselle.

Näsi, Matti, Virtanen, Miialiila & Tanskanen, Maiju (2017) Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2016. Katsauksia 20/2017.

Lisätietoja: Matti Näsi, tutkijatohtori
matti.j.nasi (ät) helsinki.fi
puh. 02941 20881

Kuvituskuva_logo

Uutinen 7.4.2017

Väitös lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta lastensuojeluasioissa

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tarkastettava väitöstutkimus käsittelee lastensuojelua, erityisesti tahdonvastaisia huostaanottoja ja niiden tuomioistuinkäsittelyä. Tätä ajankohtaista aihetta on toistaiseksi tutkittu vain vähän. OTL, VT Virve-Maria Toivosen väitöskirjassa lastensuojeluprosessia tarkastellaan lapsioikeudellisesta näkökulmasta sitä silmällä pitäen, kuinka oikeudellinen järjestelmä huomioi lapset ja lasten oikeudet ja intressit. Samalla tutkimus tuottaa työvälineitä lapsen oikeuksien arviointiin ja turvaamiseen käytännön tilanteissa.

>>Lue lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 27.2.2017

Lähes puolet nuorista on kokenut poliisikontrollia

Noin 40 prosenttia 15–16-vuotiaista nuorista oli kokenut poliisin toimesta muun muassa paikalta poistamisen, laukkujen tai vaatteiden tutkimisen tai kiinniottamisen. Sama osuus oli kokenut vartijoiden ja järjestyksenvalvojien nuoriin kohdistamia vastaavia toimenpiteitä, todetaan Helsingin yliopistolla tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa, joka tarkastelee nuorten luottamusta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan.

>>Lue lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 13.2.2017

Henkirikosten määrä edelleen laskusuuntainen

Henkirikollisuuden seurantajärjestelmän mukaan vuonna 2016 Suomessa tehtiin 82 henkirikosta (1,5 henkirikosta 100 000 asukasta kohti). Henkirikosten määrä on vähentynyt yhtäjaksoisesti jo 20 vuotta.

>>Julkaisuun

Kuvituskuva_logo

Uutinen 6.2.2017

Ylinopeudet vähenivät rikesakkojen korotuksen jälkeen

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan ylinopeudet ovat vähentyneet valta- ja kantateillä noin yhdeksän prosenttia rikesakkojen korotuksen jälkeen.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 3.2.2017

Vankien kasvaneet päihdeongelmat eivät aina nouse pinnalle

Vangin vapautumisvaiheen tukitoimiin tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Kaikkien vankien päihdeongelmia ei havaita vankilassa ja eikä tukea välttämättä ole saatavilla jokaiselle, todetaan Helsingin yliopistolla tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 8.12.2016

Suljetuissa vankiloissa ongelmia vankeuslakiuudistuksen toteutumisessa

Vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin avovankiloissa. Oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin puutteita suljetuissa vankiloissa.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 28.11.2016

Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016

Järjestyksessään kahdeksannen nuorisorikollisuuskyselyn tulokset on julkaistu.

>>Julkaisuun

Kuvituskuva_logo

Uutinen 22.6.2016

Rikollisuustilanne 2015 ja Seuraamusjärjestelmä 2015

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin rikollisuustilannetta, rikollisuuden kehitystä ja kontrollijärjestelmän toimintaa kuvaavat vuosikirjat ovat ilmestyneet.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 21.6.2016

Tutkimus nuorten aikuisten velkaongelmista

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten velkaantumista, velkaongelmia ja keinoja talouden tasapainottamiseksi internetkyselyn avulla.

>>Lisää

Kuvituskuva_logo

Uutinen 13.5.2016

Kansallisen rikosuhritutkimuksen vuoden 2015 tiedot julkaistu

Kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) perusraportti vuodelta 2015 on ilmestynyt. Katsaus sisältää tietoja uhkailujen, fyysisen väkivallan sekä omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä väkivallan pelosta vuonna 2015. Lisäksi raportissa tarkastellaan eräiden rikostyyppien ja rikollisuuden pelon kehitystä vuosina 2012–2015. Julkaisu on vapaasti saatavilla pdf-muodossa.

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2015 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia
Katsauksia 13/2016 - Petri Danielsson & Juha Kääriäinen

Lisätietoja:
Suunnittelija Petri Danielsson
puh. 029 41 20860
petri.danielsson(at)helsinki.fi

Kuvituskuva_logo

Uutinen 1.1.2015

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti osaksi valtiotieteellistä 1.1.2015

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) siirtyy osaksi valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta 1.1.2015 alkaen. Instituutin tehtävänä on harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta ja siihen liittyvää julkaisutoimintaa. Tutkimuksen leimallinen piirre on yhteiskuntatieteellisen ja oikeudellisen näkökulman yhdistäminen

Lue lisää >>

Kuvituskuva_logo