Jaakko Husa Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Suomalainen Tiedeakatemia kutsui professori Jaakko Husan kevätkokouksessaan 20.4.2018 kotimaiseksi jäsenekseen tunnustuksena tieteellistä ansioista.

Jaakko Husa on aloittanut huhtikuun alussa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeuden ja globalisaation professorina.

Lue Jaakko Husan ajatuksista uuden toimen alkaessa täältä.

Lue lisää valinnasta Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilta.

Suo­ma­lai­sen Tie­dea­ka­te­mia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.