Helsingin yliopisto mukana etsimässä Euroopan unionin ja sen kansalaisten yhteistä säveltä

Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven) ja 17 muuta instituutiota aloittivat 1.5.2018 yhteisen tutkimusprojektin RECONNECT: Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin legitimiteettiä demokratian ja oikeusvaltion avulla. Helsingin yliopisto ja oikeustieteellinen tiedekunta ovat mukana projektissa koordinaattorinaan transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Strandberg.

Yhä uusien haasteiden ravistellessa Euroopan unionia kriisien keskellä projekti yrittää auttaa unionin kansalaisten odotusten ja huolien sekä toisaalta Euroopan unionin hallinnon ja politiikan kohtaamista. Epäluottamuksesta on syntynyt kuilu kansalaisten ja unionin välille, mutta demokratian vahvistamisen ja oikeusvaltioperiaatteisiin sitoutumisen kautta halutaan synnyttää rakentavaa keskustelua ja innovatiivisia toimintatapoja.

Helsingin yliopisto osallistuu tutkimushankkeessa erityisesti kolmen asiaryhmän tutkimiseen. Emeritusprofessori Kaarlo Tuori on mukana ryhmässä, joka tutkii oikeusvaltioperiaatteen teoreettisempia ulottuvuuksia. Professori Päivi Leino-Sandberg tutkii oikeusvaltioperiaatteen merkitystä erityisesti talous- ja rahaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Professori Tuomas Ojanen ja tutkijatohtori Jens Kremerin osuus keskittyy erityisesti turvallisuuteen ja perusoikeuksiin.

Hanke rahoitetaan Euroopan komission Horizon2020-ohjelmasta.

Lue lisää Erik Castrén Instituutin ja RECONNECT-tutkimusprojektin sivuilta

Päivi Leino-Sandberg on mukana uusien professorien luentosarjassa 30.5.2018: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/professori-paivi-leino-sandberg-asiantuntemus-tuo-pienellekin-valtaa-eussa

Kuuntele myös Ylen Ykkösaamun lähetys, jossa Päivi Leino-Sandberg oli mukana puhumassa EU:n arvoista: https://areena.yle.fi/1-4388862