Opiskelu

Maisteriohjelman opinnot on mahdollista suorittaa jouhevasti. Voit itse vaikuttaa opintojen suoritustapaan ja aikatauluun. Voit esimerkiksi käydä luentokursseilla tai osallistua lähiopetukseen lukupiireissä. Useimpiin kursseihin sisältyy opiskelua verkossa ja osa kursseista suoritetaan kokonaan verkossa. Suurin osa opintojaksoista on myös mahdollista suorittaa tenttimällä tai kirjallisin tehtävin.

Sisältöjen kirjo tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen tietojen ja ammattitaidon syventämiseen ja erikoistumiseen. Yhtenä mahdollisuutena on suuntautuminen aineenopettajaksi. Siinä tapauksessa puolet maisterin tutkinnon opinnoista on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Aineenopettajan pätevyyden tuovat opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan tietyssä järjestyksessä ja ne kestävät lukuvuoden. Lisätietoa opettajan opinnoista löydät humanistisen tiedekunnan sivuilta.