Intohimoinen suhtautumisemme tutkimukseen näkyy opetuksessa.  Sukupuolentutkimuksessa tehty tutkimus on kriittistä, normeja rikkovaa ja hierarkioita kyseenalaistavaa. Se saa voimaa oppiaineen yhteisöllisyydestä ja vapaasta ajatustenvaihdosta konferensseissamme, seminaareissamme ja oppiaineemme käytävillä.

Sukupuolentutkimuksen oppiaineessa tutkimus linkittyy vahvasti kansainväliseen ja kansalliseen feministiseen tutkimukseen. Yksikön tekemä tutkimus on kansainvälistä huipputasoa, aidosti monitieteistä ja lähtökohdiltaan moniäänistä. Se käy vuoropuhelua useiden tieteenalojen kanssa ja ottaa osaa erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Alla löydät esimerkkejä tutkimushankkeistamme.