Ilmastokestävyys keittiössä

“Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet” on Koneen Säätiön rahoittama hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa 2018–2022. Hankkeessa tarkastellaan kotitalouksien, joukkoruokaloiden, mediakeskustelun ja politiikan näkökulmasta aluillaan olevaa kulttuurista murrosta, jossa ilmastokestävämmät, vegaaniset kasvisruokavaihtoehdot lisääntyvät nykyisessä suomalaisessa ja virolaisessa arkiruokavaliossa. Hankkeessa ruokakysymystä tarkastellaan monitieteisesti, yhdistellen feminististä tutkimusta, kriittistä eläintutkimusta, sosiologiaa ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta. Ruokaa ja eläinsuhteita tarkastellaan affektiivisina, intersektionaalista lähestymistapaa vaativina kysymyksinä.

Ajankohtaista