Opiskelu

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi opit vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi arktinen luonto on erityisen herkkä ilmaston muutoksen ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksille? Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kaupungeissa?
  • Mikä merkitys hauella on järvissä?  Miten vieraslajit vaikuttavat herkkään Itämeren ekosysteemiin? Miten vesiekosysteemejä voidaan kunnostaa?
  • Miten mikrobit toimivat maaperässä ja vesien ekosysteemeissä? Miten mikrobeja voidaan hyödyntää saastuneen maan ja vesien puhdistamisessa? Miten mikrobit jalostavat jätteitä?
  • Miten ylläpidetään elinvoimaista maaperää? Mitä on kestävä maatalous?
  • Voiko ilmastonmuutosta hidastaa? Miten ympäristömuutoksia voidaan vähentää poliittisilla ja taloudellisilla keinoilla? Miten kaupungeissa tehdään ympäristöpolitiikkaa?