Maantiede on monipuolinen oppiaine

Maantiede tutkii erilaisia luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta. Lisäksi maantieteessä tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. Kaikkia näitä yhdistää sijainti ja sen vaikutus eri prosesseihin. Maantieteen tutkinnot jakautuvat kahteen osaan, kandidaatin tutkintoon (3 v) sekä maisterin tutkintoon (2 v). Maantiede on sekä teoreettinen että myös hyvin käytännönläheinen oppiaine, jossa pienryhmäopinnot, seminaarit ja kenttätyöskentely ovat oleellinen osa opintoja. Moniulotteinen maantiede yhdistää luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset aihepiirit kokonaisuuksiksi, joka tuottaa uusinta tutkimustietoa niin kaupunkien kehityksestä kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksistakin.

Opiskelu Helsingin yliopistossa

Helsinki on toimiva ja turvallinen opiskelukaupunki. Opiskelijalle se tarjoaa monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä vilkkaan opiskelijaelämän. Tutustu yliopistoon, opiskeluun ja Helsinkiin.