Erikoistumisalasi kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa määrittyy opintosuuntasi mukaan. Kaikkia opintosuuntia yhdistävät perehtyminen ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen, opetukseen ja ohjaamiseen, koulutuspolitiikkaan ja -järjestelmiin, koulutuksen kulttuureihin, työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä kasvatustieteelliseen tutkimukseen.

Kasvatustieteissä on seitsemän suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin. Suomenkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan (vain kandi), varhaiskasvatuksen (vain maisteri), luokanopettajan, käsityönopettajan, kotitalousopettajan, erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan (vain kandi), luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat.

Valitset opintosuuntasi jo hakuvaiheessa. Kun saat opinto-oikeuden kandiohjelmaan, saat oikeuden suorittaa myös maisteriohjelman. Poikkeuksena tähän on lastentarhanopettajan opintosuunta, jossa saat opinto-oikeuden vain kandiohjelmaan. Voit myös hakea suoraan maisteriohjelmaan, jos olet suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon jossain muussa suomalaisessa korkeakoulussa. Riippuen opintosuunnastasi voit myös erikoistua alan sisällä.